• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Open­ing van ons hek!

Delen

Vooraf­gaand aan het zomer­fes­ti­val (zondag 21 aug) wordt ons mooie nieuwe hek offi­cieel geopend. Wethouder Stef­fens zal het doen samen met een mystery-​guest en een aan­tal kinderen.

De open­ing wordt muzikaal omli­jst door blok­fluitensem­ble ‘Quar­tetto Lavori in Corso’ uit Hoofddorp.

Tijd: 11.30 uur