Open­ings­gedicht lente­fes­ti­val

op .

Bij de open­ing van het lente­fes­ti­val van 3 juni heeft Jeroen Warmer­dam een prachtig lied gezon­gen dat hij zelf had geschreven. Dat willen wij u niet onthouden. Het is op de wijs van ‚het Dorp’ van Wim Son­n­eveld. Lees en zing mee!

Luis­ter ik heb een ver­haal
Ik ver­tel het jul­lie alle­maal
Het is nog niet zo lang terug
De bijen zoem­den in de zon

Vri­jwilligers gezocht voor col­lecteren

op .

Van 610 juni is de Oranje Fonds col­lecte. Het Oranje Fonds is opgericht door onze kon­ing en koningin voor het onder­s­te­unen van sociale ini­ti­atieven.
We mogen col­lecteren op de vertrekhal van luchthaven Schiphol. Het mooie van deze col­lecte is dat 50% van de opbrengst naar de Heiman­shof gaat.
Om van de col­lecte een suc­ces te maken hebben we jouw hulp nodig, dus meld je nu aan via de onder­staande con­tact informatie.

Dins­dag 6 juni 12:0018:00
Woens­dag 7 juni 09:0018:00
Zater­dag 10 juni 09:0017:00


Aan­melden kan bij Franke van der Laan: 0648226490 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Ver­slag lente­fes­ti­val (en foto’s!)

op .

Zondag 3 juni waan­den de ongeveer 130 bezoek­ers zich in een andere wereld toen zij het Lente­fes­ti­val in De Heiman­shof bezochten. Het thema was dan ook ‚Pla­neet Heiman­shof ‚, een plek waar alles draait om groen en doen.

Het Lente­fes­ti­val werd offi­cieel geopend door Jeroen, die een prachtig lied ten gehore bracht en een prachtige vlin­der — Laeti­tia — die te voorschijn kwam uit haar ‚groene cocon’.

Naast de rondlei­din­gen langs de vele hon­der­den soorten wilde planten waren er twee speur­tochten door de tuin langs planten en vogels. In de kruiden­tuin kon men geni­eten van pesto van zeven­blad, dumplings gevuld met groen uit de tuin en heer­lijke groene smooth­ies, gemaakt door de Green­Teens. Verder was er een work­shop en exposi­tie over botanisch teke­nen en wer­den er pizza’s gebakken in de hout­gestookte leemoven. Bij Nol in de bijen­stal kwa­men bezoek­ers voor de uit­leg over het leven van de bijen en het maken van de hon­ing. De kinderen kon­den de bijen­dans doen en van bijen­was kaarsen maken. Pijl en boog maken, voel­dozen met voor­w­er­pen uit de natuur, zaad­bom­met­jes maken en bel­len­blazen met wilgen­takken, het was alle­maal mogelijk in en rond De Struintuin.

Op het ter­ras bij De Kijk­doos kon men geni­eten van een kopje kruiden­thee en viool­muziek, gespeeld door Kiki en Thirza.

En dan was er nog ‘foto in het groen’ waar bezoek­ers op de foto gezet kon­den wor­den ‘ín’ een lijst die spe­ci­aal daar­voor gemaakt was. Zie de resul­taten. Klik op een foto om deze te ver­groten, dan klikken op 3-​punt (rechts­boven) om te down­loaden. Let wel: de foto’s bli­jven uiter­lijk t/​m 21 juni beschikbaar.

Work­shop “Pesto maken in de tuin” en Fête de la nature

op .

In De Heiman­shof is het bijna elke dag feest. Maar op 20 en 21 mei is het dubbel feest. Er is de 21ste een cur­sus Pesto maken van ingrediën­ten uit het wild zoals daslook en zeven­blad en lan­delijk doen we 20 en 21 mei mee aan het Fête de La nature, dat een jaar of 4 gele­den uit Frankrijk is overge­waaid en wat hele­maal past op deze Haar­lem­mer­meerse heemtuin .

Cur­sus Pesto maken zondag 21 mei 1317 uur; Kosten €10
Pesto maken van planten in De Heiman­shof. Daslook met zijn sub­tiele uiens­maak leent zich daar uit­stek­end voor. Ook het Zeven­blad. Beide woek­er­planten die veel tuin­bezit­ters vaak liever kwijt zijn dan rijk, maar die heel mooi van pas komen in de keuken. Voor het zover is krijg je eerst een rondlei­d­ing door de tuin. Je leert ver­schil­lende soorten planten ken­nen en waar nu juist die planten staan die zich voor de pesto zo goed lenen. Tij­dens de rondlei­d­ing kun je ook foto’s maken voor de fotowed­strijd. Kies een plek die jij mooi vindt en fotografeer deze plek door de jaar­geti­j­den heen.
Na de rondlei­d­ing ga je aan de slag met de pesto. Als je pesto klaar is, gaan we met z’n allen van deze pesto’s geni­eten met een hapje en een drankje. Op z’n Ital­i­aans, maar we zijn toch echt in De Heiman­shof! Opgave en meer infor­matie: Jeroen Warmer­dam via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.; 0630694394

Fête de la Nature: zater­dag en zondag 20 en 21 mei: 1317 uur ; Gratis toe­ganke­lijk
Je moet in De Heiman­shof geweest zijn om te weten hoe inspir­erend de Ned­er­landse natuur kan zijn. Dat geldt voor het hele jaar ( zoals beschreven in de gids 21 ont­dek­tochten door de tuin om de 3 weken) maar half mei tot half juni is het extra mooi. In de tuin groeien meer 1000 planten– en boom­soorten, waarop duizen­den insecten en tien­tallen vogel­soorten en zoogdieren afkomen. Verder kun je op reis door Klein Suri­name , Klein Spanje en klein Mex­ico, leren over soli­taire en sociale bijen, tien­tallen med­i­c­i­nale planten , een bezoek bren­gen aan de onder wateront­dek­w­ereld en spe­len in de natu­ur­speelplaats en als het alle­maal wat te veel wordt kun je rustig in de zon geni­eten van uit­bundig vogel­gezang op een van de vele bankjes of het nut­ti­gen van een kopje thee. En bij vol­doende belang­stelling en hand­jes zeten we de pizza oven aan of bakken we pan­nenkoeken van zelf gemalen­meel.
Meer infor­matie :Franke van der Laan: 0648226490


De tuin is alle werk dagen vrij toe­ganke­lijk ‚ook voor rol­stoe­len en tot 1 okto­ber elk week­end in de middag.