De Heiman­shof bloeit!

op .

Wat mooi is april, met die enorme ver­schei­den­heid aan bloe­men. Hoe heten ze alle­maal? Onze web­site heeft ze met een foto op een rijtje gezet. Alfa­betisch, we zijn nu bij de ‚k’, toch zijn het er al 50. Bek­ijk ze nu op de flora & fauna/​bloeikalender voor­dat er nog meer bijkomen, want dan raakt u miss­chien door de hoeveel­heid in de war. Of neem de smart­phone mee de tuin in.

Nieuwe video: Rap­portage totem­paal

op .

De rap­portage van onze nieuwe totem­paal is beschik­baar op youtube https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​V​W​V​s​b​b​8​L​3​b​0.
Ook is de video te vin­den op de web­site via het hoofd­menu ser­vice en filmpjes.

De redac­tie wenst iedereen veel kijkplezier.

Het seizoen gaat weer begin­nen

op .

Beste bezoeker,

Hier­bij treft u de aankondig­ing aan dat De Heiman­shof tot 1 okto­ber ook weer in het week­end geopend zal zijn. Dat vieren we met een open­ings­feest in de stru­in­tuin op woens­dag 11 april 15 uur met een activiteit­en­pro­gramma voor kinderen en oud­ers.

Het pers­bericht kunt u hier vin­den of via onze web­site via menu → ser­vice → down­load → in de heiman­shof → pers­bericht week­end open­ing 2018.

Met vrien­delijke groet,

Franke van der Laan

Beheerder Heiman­shof

Rooster Gastvrouwen/​gastheren van De Heiman­shof seizoen 2018

op .

Beste Heiman­shof­fer,

Vanaf 11 april is de tuin ook op zater­dag– en zondag­mid­dag van 13.00 tot
17.00 uur open voor het pub­liek. Het is natu­urlijk fijn als er dan ook
mensen van onze verenig­ing aan­wezig zijn om hen welkom te heten en
het gezel­lig te maken. We zouden het fijn vin­den als jij komende maan­den
een paar keer deze rol op je wilt nemen. Je bent niet alleen! Bep, onze
Saartje van de Stru­in­tuin, is er ieder week­end. Wel zo gezel­lig. En Franke
opent en sluit de tuin en vertelt je welke planten op dat moment leuk zijn
om te laten zien en wat je verder in de tuin kan doen. Bijvoor­beeld
wor­men van­gen met kinderen en de vis­sen voeren; een rondlei­d­ing
geven; een beetje wieden; leuke spel­let­jes met de kinderen doen. En
natu­urlijk geni­eten van een relaxte mid­dag in onze mooie tuin.
Je kunt op onder­staand schema aangeven wan­neer je beschik­baar bent.
Graag ook je tele­foon­num­mer ver­melden zodat je bereik­baar bent. Je
kunt ook een mail sturen naar Ans, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. dan vult zij je
naam in in het schema.
Dank alvast voor je medew­erk­ing!

Ans Röling
Vri­jwilliger­sco­or­di­na­tor
Tel. 06 20002896
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.