Work­shop “Pesto maken in de tuin” en Fête de la nature

op .

Delen

In De Heiman­shof is het bijna elke dag feest. Maar op 20 en 21 mei is het dubbel feest. Er is de 21ste een cur­sus Pesto maken van ingrediën­ten uit het wild zoals daslook en zeven­blad en lan­delijk doen we 20 en 21 mei mee aan het Fête de La nature, dat een jaar of 4 gele­den uit Frankrijk is overge­waaid en wat hele­maal past op deze Haar­lem­mer­meerse heemtuin .

Cur­sus Pesto maken zondag 21 mei 1317 uur; Kosten €10
Pesto maken van planten in De Heiman­shof. Daslook met zijn sub­tiele uiens­maak leent zich daar uit­stek­end voor. Ook het Zeven­blad. Beide woek­er­planten die veel tuin­bezit­ters vaak liever kwijt zijn dan rijk, maar die heel mooi van pas komen in de keuken. Voor het zover is krijg je eerst een rondlei­d­ing door de tuin. Je leert ver­schil­lende soorten planten ken­nen en waar nu juist die planten staan die zich voor de pesto zo goed lenen. Tij­dens de rondlei­d­ing kun je ook foto’s maken voor de fotowed­strijd. Kies een plek die jij mooi vindt en fotografeer deze plek door de jaar­geti­j­den heen.
Na de rondlei­d­ing ga je aan de slag met de pesto. Als je pesto klaar is, gaan we met z’n allen van deze pesto’s geni­eten met een hapje en een drankje. Op z’n Ital­i­aans, maar we zijn toch echt in De Heiman­shof! Opgave en meer infor­matie: Jeroen Warmer­dam via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.; 0630694394

Fête de la Nature: zater­dag en zondag 20 en 21 mei: 1317 uur ; Gratis toe­ganke­lijk
Je moet in De Heiman­shof geweest zijn om te weten hoe inspir­erend de Ned­er­landse natuur kan zijn. Dat geldt voor het hele jaar ( zoals beschreven in de gids 21 ont­dek­tochten door de tuin om de 3 weken) maar half mei tot half juni is het extra mooi. In de tuin groeien meer 1000 planten– en boom­soorten, waarop duizen­den insecten en tien­tallen vogel­soorten en zoogdieren afkomen. Verder kun je op reis door Klein Suri­name , Klein Spanje en klein Mex­ico, leren over soli­taire en sociale bijen, tien­tallen med­i­c­i­nale planten , een bezoek bren­gen aan de onder wateront­dek­w­ereld en spe­len in de natu­ur­speelplaats en als het alle­maal wat te veel wordt kun je rustig in de zon geni­eten van uit­bundig vogel­gezang op een van de vele bankjes of het nut­ti­gen van een kopje thee. En bij vol­doende belang­stelling en hand­jes zeten we de pizza oven aan of bakken we pan­nenkoeken van zelf gemalen­meel.
Meer infor­matie :Franke van der Laan: 0648226490


De tuin is alle werk dagen vrij toe­ganke­lijk ‚ook voor rol­stoe­len en tot 1 okto­ber elk week­end in de middag.