Ont­dekkingstocht door Hoofd­dorp: De Heiman­shof doet ook mee!

op .

Doe zater­dag 30 sep­tem­ber iets bij­zon­ders: ga op ont­dekkingstocht in Hoofd­dorp. Maak een tour door de brandweerkaz­erne, ga op bezoek bij de burge­meester, speel lev­end strat­ego of ga rond mid­der­nacht op boot­camp. Iedereen kan 24 uur lang mee­doen met de meest uiteen­lopende activiteiten.

Ook De Heiman­shof doet mee. Vanaf 13.00 uur zijn er rondlei­din­gen, is er een speur­tocht voor kinderen en een work­shop ‘Van graan tot pizza’ waarin kinderen pizza leren bakken in de leemoven.

De Heiman­shof is nr. 28 van het pro­gramma. Het hele pro­gramma is te down­loaden op hlm​rmeer​.nl/​n​l​/​o​n​t​d​e​k​-​h​o​o​f​d​d​o​r​p

Vroege vogels zien de zon opkomen tij­dens een yogasessie op Big Spot­ters Hill of begin­nen hun dag met een pit­tige work-​out in het Haar­lem­mer­meerse Bos. Relax­ter starten kan met een film in Cin­e­meerse, de eerste voorstelling is al om half zeven. Om half tien is iedereen welkom bij een gratis ont­bijt met de burge­meester in Het Cul­tu­urge­bouw. Dit is de offi­ciële kick-​off van Ont­dek Hoofd­dorp. Daarna is er de hele dag én nacht een over­weldigende keuze aan uiteen­lopende, ver­rassende en leuke activiteiten voor jong en oud.

Aan­melden

De meeste activiteiten zijn gratis, bij enkele is er een (geringe) entreep­rijs. Voor som­mige activiteiten is vooraf aan­melden ver­plicht. Dat kan via uit​in​haar​lem​mer​meer​.nl/​e​v​e​n​e​m​e​n​t​e​n. Hier staat ook het volledige pro­gramma. Op haar​lem​mer​meer​.nl/​o​n​t​d​e​k​h​o​o​f​d​d​o​r​p zijn tips en routes te vinden.