Tussen­stand ING prijsvraag

op .

Delen

We staan momenteel op de derde plaats van de actie Help Ned­er­land vooruit, Buurtver­beter­aars. Als we de derde plaats hand­haven, kri­j­gen we € 3.000. Maar we gaan voor de hoofd­prijs van € 5.000. We roepen alle leden en bezoek­ers van de site op om te stem­men en het bericht op Face­book te delen.

Stem­men kan nog tot 11 feb­ru­ari via http://​www​.help​ned​er​land​vooruit​.nl/​d​o​e​l​/​d​e​-​h​e​i​m​a​n​s​h​o​f.