Tv debuut van de Heimanshof

op .

Delen

Afgelopen zondag 4 feb­ru­ari was er een korte rap­portage van de Heiman­shof te zien in rtl vakantie mag­a­zine.
Mocht je de uitzendig gemist hebben dan kan je de rap­portage hier alsnog bek­ijken.
De redac­tie van het pro­gramma rtl vakantie mag­a­zine waren op zoek naar een tro­pis­che kas en kwa­men via inter­net terecht bij de Heiman­shof.
Het resul­taat is een fraaie reportage gewor­den en te zien in het onder­staande youtube filmpje.

Het webteam wenst u veel plezier bij het kijken van het tv debuut van de Heiman­shof.
Tip: klik op het [ ] icoon om het film­pje in volledige scherm mode te bekijken.