nieuws­brief van februari

op .

Delen
Nieuwe bloeier deze week: longkruid

Het lijkt wel lente in de tuin gezien het aan­tal bloeiende soorten in de tuin. En de ijsvo­gel is alweer aan haar eerste nestje begonnen. De natuur loopt door de hoge tem­per­a­turen zo’n drie weken voor. Maar komende week gaat de tem­per­atuur weer naar bene­den. Met wat voor gevolgen?

Lees alles over de tuin en onze overige activiteiten in onze nieuws­bief van feb­ru­ari.

Nieuws­brieven wor­den gratis aan onze leden gemaild, als ze daar belang­stelling voor hebben. Vanaf nu wor­den ze ook op de web­site geplaatst.