Jaar­lijkse boomweggeefac­tie: vanaf 14-​maart

op .

Delen

PERS­BERICHT: Jaar­lijkse boomweggeefac­tie: vanaf 14-​maart

Bij het begin van de lente rond 21 maart wordt elk jaar de jaar­lijkse nationale boom­plantdag gehouden. Niet alleen op scholen wordt daar een feest van gemaakt. Ook een hele­boel tuinen zouden er feestelijker uitzien met natu­urvrien­delijke hoek­jes en bomen en stru­iken die voor insecten en vogels beschut­ting en voed­sel bieden.
Daarom organ­iseert De Heiman­shof , samen met Sticht­ing M.E.E.RGroen, sinds 2008 de boomweggeefac­tie . De natuur is namelijk zeer pro­duc­tief in het uitza­aien van jonge boom­p­jes en stru­iken als je de ken­nis en de inet hebt om er wat mee te doen. In de heem­tuin en bij de natu­uron­twik­kel­ing­spro­jecten wor­den duizen­den exem­plaren ver­wi­jderd gedurende de win­ter, waar­van er vele prima elders van pas kun­nen komen.

Vanaf woens­dag 14 maart van 10 tot 17 uur
De actie loopt vol­gens het principe: wie het eerst komt… op de reg­uliere open­ingsti­j­den door tm don­derdag 29 maart..
De dan overge­bleven bomen wor­den in een kli­maat­bos geplant .

Voor meer infor­matie: www​.deheiman​shof​.nl b
Franke van der Laan: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 0648226490

Bijlage: Orig­inele persbericht