Heiman­shof wint 2.000 euro als wijkverbeteraar

op .

Delen

Afgelopen zater­dag mocht Heimanshof-​voorzitter Cor Mouwen een cheque van 2.000 euro in ont­vangst nemen in het kader van het project ING Help Ned­er­land vooruit.

ING ste­unt via dit project lokale ini­ti­atieven die een impuls geven aan een buurt. ‘Buurtver­beter­aar’ en beheerder van De Heiman­shof Franke van der Laan had een voors­tel inge­di­end om geld te vra­gen voor de bouw van een span­nend bomen­pad hoog boven de grond in De Heiman­shof. Een plan waar we al enige tijd voor sparen. In heel Ned­er­land wer­den ruim 250 ini­ti­atieven inge­di­end. Per regio wer­den vijf ini­ti­atieven uit­gekozen waarop het pub­liek kon stem­men. In die stem­ronde eindigde De Heiman­shof op de 3e plaats. Helaas kon Franke zelf de prijs niet in ont­vangst nemen omdat hij druk was met NLDoet. Cor heeft de prijs namens hem opge­haald. Op de foto de trotse win­naars van de pri­jzen: 1. Sticht­ing Adamashuis 2. Sticht­ing Senioren samen op weg 3. De Heiman­shof 4. Cha­peau woonkring Haar­lem­mer­meer 5. Jeugdland.