Open­ing Stru­inkids moestuintjes

op .

Delen

Geachte Redac­ties,

Voor het 10e jaar is er op De Heiman­shof gele­gen­heid voor (groot)ouders met kinderen om op aller­lei manieren in de natuur en met gezond bewe­gen en gezond eten bezig te zijn. Er zijn 55 tuin­t­jes beschik­baar waar op woens­dag­mid­dag getu­inierd wordt en daar­naast kun­nen deze ‘stru­inkids’ elke maand mee doen aan een scala van andere activiteiten zoals pad­den helpen overzetten, toren­valken rin­gen en brul­lende herten bek­ijken. Op woens­dag 28 maart begint er weer een nieuw(tuin ) seizoen waar nog plek is voor vele gezin­nen. We hopen dat u het bijgevoegde pers­bericht aan­dacht kunt geven.

Veel lees plezier.

Franke van der Laan
Beheerder Heem­tuin De Heimanshof

Down­load het pers­bericht hier.