Planten in de tuin

op .

Delen

We hebben een nieuwe vaste pag­ina op onze web­site, dankzij onze inven­tarisatie com­missie. Zij hebben aan alle planten uit vroegere aan­tekenin­gen van Franke en Henk de codes gegeven die ook Floron gebruikt voor de wilde planten van Ned­er­land. Een tegen­val­lende klus, maar nu hebben we ook wat! Geen heem­tuin is zo ver als wij.

Van die 1000 planten zijn papieren en dig­i­tale afstreepli­jsten gemaakt waarmee de tellers op pad kon­den. Hun resul­taten zijn aan onze data­base toegevoegd. En deze kun­nen gecom­bi­neerd wor­den met de Floron tabellen. Ook al zijn de tellin­gen nog niet com­pleet, we kun­nen alvast 620 wilde planten van onze tuin pre­sen­teren, met aller­lei gegevens erbij o.a. over zeldza­amheid en orig­ine. En natu­urlijk, wat u miss­chien al kent van de pag­ina ‘de tuin en de bor­den’, de directe link naar de goede pag­ina van de Floron ver­sprei­d­ingsat­las, zodat u een com­plete beschri­jv­ing en mooie foto’s van de plant kunt zien.

Een directe toepass­ing staat er ook op: de veel gevraagde bloeikalen­der. Bek­ijk het alle­maal op flora & fauna/​planten in de tuin.