Jaarver­slag De Heiman­shof 2017

op .

Delen

Ons jaarver­slag van 2017 is goedgekeurd door de Algemene Leden Ver­gader­ing. Een uit­ge­breide omschri­jv­ing van al ons wel en wee (36 pagina’s!). Als u dat wilt kunt u het hier inzien of downloaden.