Nieuwe video: Rap­portage totempaal

op .

Delen

De rap­portage van onze nieuwe totem­paal is beschik­baar op youtube https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​V​W​V​s​b​b​8​L​3​b​0.
Ook is de video te vin­den op de web­site via het hoofd­menu ser­vice en filmpjes.

De redac­tie wenst iedereen veel kijkplezier.