Hoog­ste score Oran­je­fond­scol­lecte , filmpje!

op .

Delen

Fan­tastisch nieuws van het Oran­je­fonds. De Heiman­shof heeft de hoog­ste opbrengst van heel Ned­er­land gere­aliseerd bij de Oran­je­fond­scol­lecte. Met € 3.700 staken we met kop en schoud­ers uit boven de num­mer twee (€ 3.300). Hier­van mogen we de helft houden voor onze jeug­dac­tiviteiten. Er deden 1.100 verenigin­gen mee. De bonus voor deze presta­tie bedraagt € 500. Een geweldige resul­taat van de inspan­nin­gen van ini­ti­atiefne­mers Franke, Marike en de GreenTeens.

Als win­naar kre­gen we ook bezoek, taart en bloe­men.
Bek­ijk het film­pje .