ADO-​groep gestopt

op .

Delen
Nathalie

GGZ inGeest heeft als resul­taat van een reor­gan­isatie besloten te stop­pen met de acute dagop­vang (ADO) als behan­delvorm. Een tegenslag voor De Heiman­shof, want al negen jaar komen clien­ten van de ADO een dagdeel per week in De Heiman­shof helpen, onder de gewaardeerde begelei­d­ing van Nathalie van GGZ. En heel wat van die mensen waardeer­den dat zo zeer dat ze bleven komen nadat ze uit­be­han­deld waren, nu als gewone vri­jwilliger. Geza­men­lijk tuinieren, lekker in de buiten­lucht, blijkt te werken. Het is echt erg jam­mer dat daar een eind aan moest komen.

Gelukkig bli­jft Nathalie nog vri­jwilliger bij ons en hopelijk vin­den we een nieuwe ingang bij GGZ inGeest of andere zor­gor­gan­isatie om een groep op te starten. Voor De Heiman­shof en voor de mensen die we daarmee kun­nen helpen.