Droogte-​wandeling in De Heimanshof

op .

Delen

De droogte heeft grote invloed op de natuur. Veel ondiep gewortelde kruiden ver­dro­gen en som­mige bomen ver­dor­ren. In onze tuin kun je zien welke planten het er moeil­ijk mee hebben, en welke juist prof­iteren. We maken een wan­del­ing onder deskundige begelei­d­ing met spe­ciale aan­dacht voor planten­ziek­ten. Is de buxu­s­mot nog actief? Welke blad­schim­mels wor­den lastig? Vra­gen die uw blik op de natuur kun­nen ver­bre­den. Kom ook naar deze inter­es­sante excur­sie over de natuur in uw directe omgeving.

De wan­del­ing is op zondag 19 augus­tus en start om 13.00 uur bij de Kijkdoos.