Het NMCX Cen­trum voor Duurza­amheid is verhuisd

op .

Delen

Het NMCX Cen­trum voor Duurza­amheid is eind okto­ber ver­huisd naar de voor­ma­lige gymzaal aan de Prins Hen­drik­laan 33 in Hoofd­dorp. De lessen gaan gewoon door in de tuin. Wat er met het gebouw gaat gebeuren, is nog niet bek­end. Hierover vindt over­leg plaats met de gemeente. Het bestuur heeft besloten het hek op num­mer 7 op de tij­den dat de beheerder niet aan­wezig is, uit vei­lighei­dsover­weg­in­gen te sluiten. Het mooie toe­gang­shek op num­mer 1 bij de Kijk­doos bli­jft gewoon open tij­dens werkda­gen (8.3017.00 uur).