Lez­ing: Alle Kleine Beestjes Helpen

op .

Delen

Wist je dat een kwart van alle bio­di­ver­siteit onder­gronds leeft? In de bodem leven tal­loze organ­is­men zoals bac­ter­iën, schim­mels, pro­to­zoa, nema­to­den, mijten, slakken en wor­men. Het gaat om ver­bi­jsterende aan­tallen en een onvoorstel­bare diver­siteit. Veel mensen vin­den ze ‘eng en vies’ maar ze zijn ontzettend belan­grijk voor de groei van onze planten.

Zondag 20 jan­u­ari Marc Siep­man vertelt wat die organ­is­men met elkaar te maken hebben en hoe je ze kunt helpen om jou te helpen. Al die kleine beestje helpen om pla­gen en ziek­tes de kop in te drukken en de planten veel gezon­der te maken. Marc is een expert op het gebied van bodemleven.

De lez­ing begint om 14.30 uur. De tuin is vanaf 13.00 uur open. Een goede gele­gen­heid om een rondje door de tuin te maken want er is alweer veel te zien. De eerste stinzen­planten zoals de sneeuwk­lok­jes staan in bloei en ook andere planten steken door het warme weer hun groen alweer boven de grond of staan nog steeds in bloei zoals het beemd­kroon en het groot kaas­jeskruid. Ook zijn er veel pad­den­stoe­len te zien en in de kassen bloeien o.m. het Chi­nees lan­taarn­tje, de tro­pis­che orchideeën, de grote gele trompet­bloe­men, de theestruik en de vele soorten Aloë.