open­ingsti­j­den

Delen

De tuin is geopend:

  • op werkda­gen van 9.0016.00 uur (hek nr. 7)

  • De 3e zater­dag van de maand van 13.0016.00 uur

  • Als er een lez­ing is van 14.0017.00 uur

  • Tij­dens de fes­ti­val­week­enden van 13.0017.00 uur.

  • Van 15 april tot 1 okt is de tuin ook de week­end– mid­da­gen open.

De Stru­in­tuin

De stru­in­tuin is van 15 april tot 1 okto­ber gratis toe­ganke­lijk op woens­dag– vrijdag-​, zater­dag– en zondag­mid­dag van 13.0017.00 uur. Er is dan toezicht en een kopje thee.

Feestda­gen

In het week­end van 23 en 24 mei is de tuin van 13 tot 17 uur open i.v.m. de Fête de la Nature.

Op 25 mei (2e pinks­ter­dag) is de tuin ges­loten.