planten in de tuin

Delen

Hier zijn alle wilde planten die bij de tellin­gen van 20162018 in De Heiman­shof zijn aangetrof­fen. De lijst is nog niet com­pleet omdat de tellin­gen nog niet com­pleet zijn.
Naast wilde planten hebben we in De Heiman­shof ook cul­tu­ur­planten zoals bij de akkers, kruiden­tuin, boom­gaard en in de kassen; deze staan gro­ten­deels niet op deze lijst.
Achter elke plant staat een vraagteken; als je hierop klikt ver­schi­jnt in een nieuw ven­ster de Floron ver­sprei­d­ingsat­las met een beschri­jv­ing en duidelijke foto’s van de betr­e­f­fende plant.

Verk­lar­ing gebruikte codes of afkortingen:

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de borden

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aangeplant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=inge­burg­erd in de 16de eeuw, 17=inge­burg­erd in de 16de eeuw (enz), c=niet-​ingeburgerd /​adven­tief, s=aange­plant /​niet verwilderend

Bloeikalen­der

Tabel met alle tot nu toe getelde wilde planten:

niet goed te lezen? ver­wi­jder kolom­men door op het hoofdje te klikken.

CodeBiotoopSoortNaamWeten­schEcol. groepZeldza­amheidRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd tot==>
10711a, 1c, 3c AalbesRibes rubrumnatte bossenaTNB1i45❓⋙
7173b Aar­dakerLath­yrus tuberosusvochtige, bemeste graslandenzTNB1i68❓⋙
22933c Aard­bei Fragaria??ananassaz58❓⋙
9696a2 Adder­wor­telPer­si­caria bistortanatte, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
132a1, 3c, 9ggewoneAgri­monieAgri­mo­nia eupatoriakalkrijke zomenaGE1i69❓⋙
149gwel­riek­endeAgri­monieAgri­mo­nia procerakalkrijke zomenzzKW1i68❓⋙
801b, 9gwildeAkeleiAqui­le­gia vulgariskalkrijke bossenzzTNB1i57❓⋙
10783c Akkerk­ersRor­ippa sylvestrisstor­ingsm­i­lieusaTNB1i69❓⋙
7081b, 2b2, 3a, 3c, 4b, 4f AkkerkoolLap­sana communisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i68❓⋙
16563agroot Akker­schermAmmi majusz100c67❓⋙
12461b, 1c, 2b2, 4b, 9gbos–AndoornStachys syl­vat­icadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i68❓⋙
16201a, 1bblauweAnemoonAnemone apen­ninastin­se­plantzzE1051934❓⋙
561a, 1b, 1c, 1fbosAnemoonAnemone nemorosadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i35❓⋙
581bgeleAnemoonAnemone ranun­cu­loideskalkrijke bossenzzTNB1i35❓⋙
4059gpracht–AnjerDianthus super­busblauw­graslan­denxVN1i69❓⋙
4023cruigeAnjerDianthus arme­riakalkrijke zomenzzKW1i78❓⋙
4049gsteen–AnjerDianthus del­toidesdroge, zure graslandenzzKW1i613❓⋙
1031a, 1b, 1cgevlekteAronskelkArum mac­u­la­tumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i45❓⋙
1021a, 1b, 1c, 1fital­i­aanseAronskelkArum italicumstin­se­plantzTNB1051856❓⋙
1045 Asperge s.s.Aspara­gus offic­i­nalis subsp. officinalisstruwe­lenaTNB100a57❓⋙
1294kstink­endeBal­loteBal­lota nigra subsp. meridionalishumeuze ruigtenaTNB100a613❓⋙
1334bgewoonBar­barakruidBar­barea vulgarisnatte ruigtenaTNB1i46❓⋙
16424b, 4hkantige Bas­ter­d­wed­erik Epi­lo­bium tetragonumkapvlak­tenaTNB1i78❓⋙
4571b, 3cviltige Bas­ter­d­wed­erikEpi­lo­bium parviflorumvoed­sel­rijke oeversaTNB1i69❓⋙
9592a1, 2b2, 3a, 3c, 6cruwBeemd­grasPoa triv­i­alisstor­ingsm­i­lieusaTNB1i57❓⋙
9583cveld–Beemd­grasPoa praten­sisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i56❓⋙
6921b, 2a1, 2b2, 3b, 3c, 4b, 4f, 5 Beemd­kroonKnau­tia arvensisvochtige, bemeste graslandenzKW1i613❓⋙
5196a2 Beemd­lang­bloemFes­tuca pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i69❓⋙
6071b, 1c, 2b2, 3agewoneBeren­klauwHer­a­cleum sphondyliumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
1401a, 1b, 2b2ruweBerkBetula pen­dulabossen op droge, zure grondaTNB1i45❓⋙
81361bzwarteBerkBetula nigrazzz00❓⋙
1473a, 3c, 9g BernagieBor­ago officinalisac613❓⋙
3779g Besan­je­lierSilene bac­ciferanatte ruigtenzzzBE1i78❓⋙
12442b3 BetonieStachys offic­i­naliskalkrijke zomenzzBE1i68❓⋙
5131b, 1h BeukFagus syl­vat­icadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i55❓⋙
9402a1, 2b2, 3a, 3b, 3c, 4b, 5groteBev­er­nelPimpinella majorvochtige, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
1532b2, 3c, 4e, 9g Bev­ert­jesBriza mediavochtige, bemeste graslandenzKW1i58❓⋙
11606a2bos–BiesScir­pus sylvaticusnatte, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
11618ruweBiesSchoeno­plec­tus tabernaemontanivoed­sel­rijke oeversaTNB1i613❓⋙
6542b2gewoonBiggenkruidHypochaeris rad­i­catadroge, neu­trale graslandenaTNB1i69❓⋙
1013c, 4b BijvoetArtemisia vul­garishumeuze ruigtenaTNB1i79❓⋙
8231b, 1cbos–Bin­gelkruidMer­cu­ri­alis perenniskalkrijke bossenzzTNB1i45❓⋙
8221btuin–Bin­gelkruidMer­cu­ri­alis annuavoed­sel­rijke akkersaTNB103a613❓⋙
9385echtBit­terkruidPicris hiera­cioideskalk­graslan­denaTNB1i79❓⋙
3894c Blaas­varenCystopteris frag­ilismurenzzBE1i68❓⋙
8371a, 1b, 5 Blauwe druif­jesMus­cari botryoidesstin­se­plantaTNB1051635❓⋙
12582b3 Blauwe knoopSuc­cisa pratensisblauw­graslan­denaGE1i79❓⋙
50431eeuropeseBlazen­struikColutea arborescenszz100c67❓⋙
18073a, 3c Boek­weitFagopy­rum esculentuma200c68❓⋙
12602a1, 3c, 4b, 4f, 9g Boeren­wormkruidTanace­tum vulgarehumeuze ruigtenaTNB1i79❓⋙
153a, 4b BolderikAgrostemma githagovoed­sel­rijke akkerszKW100a67❓⋙
24401c Bol­let­jeskersCar­damine bulbiferazzc46❓⋙
17643a, 3b, 9g Bol­let­jes­raket Rapistrum rugo­sumvoed­sel­rijke ruigtenaE10520510❓⋙
11433c, 4k BorstelkransClinopodium vul­garekalkrijke zomenzzTNB1i79❓⋙
5292a1, 9g Bosaard­beiFra­garia vescakapvlak­tenaGE1i56❓⋙
5284b, 4kgroteBosaard­beiFra­garia moschatadroge, voed­sel­rijke bossenzzzEB1i57❓⋙
3391b, 1c BosrankClema­tis vitalbastruwe­lenaTNB1i68❓⋙
13141b BostulpTulipa sylvestrisstin­se­plantzzKW1001945❓⋙
10429gakker–BoterbloemRanun­cu­lus arvensiskalkrijke akkerszzzEB103a57❓⋙
10489degel–BoterbloemRanun­cu­lus flammulalaagve­nenaTNB1i610❓⋙
10431b, 1cguldenBoterbloemRanun­cu­lus auricomusdroge, voed­sel­rijke bossenzKW1i45❓⋙
59863ckleineBoterbloemRanun­cu­lus parvifloruszzzc56❓⋙
10455knol–BoterbloemRanun­cu­lus bulbosusdroge, neu­trale graslandenaTNB1i46❓⋙
10561b, 2b2, 3c, 4b, 4k, 9gkruipendeBoterbloemRanun­cu­lus repensstor­ingsm­i­lieusaTNB1i57❓⋙
10401b, 1c, 2b2, 2b2, 3a, 3b, 3c, 4b, 4e, 4k, 9gscherpeBoterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
10892a1, 2b2, 5dauw–BraamRubus cae­siusstruwe­lenaTNB1i57❓⋙
16341b, 1c, 1f, 4b, 4fgewoneBraamRubus fru­ti­co­susdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i68❓⋙
13211b, 2b2, 3c, 4b, 4f, 5, 9ggroteBrand­ne­telUrtica dioicavoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
13223bkleine Brand­ne­tel Urtica urensvoed­sel­rijke akkersaTNB100a513❓⋙
11406c, 9g BremCytisus sco­par­iusdroge, zure graslandenaTNB1i56❓⋙
59639gspaanseBremSpar­tium junceumzzz110c69❓⋙
8991b, 5klimop–Brem­raapOrobanche hed­eraevoed­sel­rijke zomenzzTNB1i68❓⋙
10172b2, 3c, 5gewoneBrunelPrunella vul­garisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i513❓⋙
3253c, 4b, 4kwildeCichoreiCicho­rium intybusvochtige, bemeste graslandenaTNB100a78❓⋙
52554b Cit­roen­melisseMelissa offic­i­nalisaE1052079❓⋙
9126c Cran­berryVac­cinium macrocarponnatte hei­denzzTNB3011968❓⋙
9435groveDenPinus sylvestrisbossen op droge, zure grondaTNB1001756❓⋙
54106a2 Dessert­bladen Malva ver­ti­cil­latazzc710❓⋙
3313aakker–Dis­telCir­sium arvensehumeuze ruigtenaTNB1i69❓⋙
2695drieDis­telCar­lina vulgariskalk­graslan­denzzBE1i79❓⋙
2083akrul–Dis­telCar­duus crispushumeuze ruigtenaTNB1i79❓⋙
17379gmaria–Dis­telSily­bum marianumzc78❓⋙
8784kweg–Dis­telOno­por­dum acanthiumkalkrijke ruigtenaTNB105a79❓⋙
9315zand–Dod­de­grasPhleum are­nar­iumdroge, neu­trale graslandenzTNB1i56❓⋙
6632a1, 9g Don­derkruidInula conyzaekalkrijke zomenzzTNB1i710❓⋙
4733cgewoneDopheiErica tetralixnatte hei­denaTNB1i613❓⋙
1876bgewoneDot­terbloemCaltha palus­tris subsp. palustrisnatte, bemeste graslandenaTNB1i45❓⋙
7021b, 1c, 4egeleDovene­telLami­as­trum gale­ob­dolon subsp. galeobdolonstin­se­planta1i46❓⋙
54754b, 4f, 5gevlekteDovene­telLamium mac­u­la­tumstin­se­plantaTNB0c410❓⋙
7063cpaarseDovene­telLamium pur­pureumvoed­sel­rijke akkersaTNB1i310❓⋙
7003c, 4b, 4f, 4kwitteDovene­telLamium albumvoed­sel­rijke zomenaTNB100a413❓⋙
1543c, 3c, 5akkerDravikBro­mus arvensiszz100c67❓⋙
14219gArdenseDravikBro­mus bromoideuszzzL0c67❓⋙
1576cberg–DravikBro­mop­sis erectakalk­graslan­denzzzKW1i57❓⋙
17594fgekieldeDravikCer­a­tochloa carinatahumeuze ruigtenzE3012069❓⋙
1653c, 4b, 5ijleDravikAnisan­tha sterilisvoed­sel­rijke zomenaTNB100a56❓⋙
1592a1, 2b2, 3a, 3c, 5kweek–DravikBro­mop­sis iner­mis subsp. inermiskalk­graslan­denzTNB1i67❓⋙
1631a, 1fruweDravikBro­mop­sis ramosa subsp. ramosakapvlak­tenzzzEB1i68❓⋙
16103atros–DravikBro­mus racemosusnatte, bemeste graslandenzKW1i56❓⋙
23373c, 4b, 5zachteDravikBro­mus hordeaceusvochtige, bemeste graslandenaTNB1i57❓⋙
1665zwenk–DravikAnisan­tha tectorumkalkrijke ruigtenaTNB100a56❓⋙
9372a1, 3c, 4k DubbelkelkPicris echioideskalkrijke ruigtenzTNB105a79❓⋙
1466c Dubbel­loofBlech­num spicantbossen op droge, zure grondaGE1i79❓⋙
6295 Duin­doornHip­pophae rhamnoidesstruwe­lenaTNB1i45❓⋙
1746c Duin­rietCala­m­a­grostis epigejosdroge, neu­trale graslandenaTNB1i68❓⋙
10835 Duin­roosRosa spin­osis­simakalkrijke zomenzTNB1i56❓⋙
413a, 3c DuistAlopecu­rus myosuroidesvoed­sel­rijke akkersaTNB100a57❓⋙
5334kgewoneDuiv­enkervelFumaria offic­i­nalisvoed­sel­rijke akkersaTNB100a513❓⋙
44b, 4k Duizend­bladAchil­lea millefoliumvochtige, bemeste graslandenaTNB1i611❓⋙
9715heggen–Duizend­knoopFal­lopia dumetorumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i713❓⋙
18731ajapanseDuizend­knoopFal­lopia japonicahumeuze ruigtenaTNB2511989❓⋙
9201b EenbesParis quadri­fo­liakalkrijke bossenzzTNB1i46❓⋙
16454e, 5 Ege­lantier s.l.Rosa rubig­i­nosa s.l.a68❓⋙
12296a2groteEgel­skopSpar­ga­nium erectumvoed­sel­rijke oeversaTNB1i69❓⋙
51221a, 1b, 1cmos–EikQuer­cus cerrisz105c55❓⋙
10371a, 1b, 1c, 5zomer–EikQuer­cus roburdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i55❓⋙
14154bbredeEik­varenPoly­podium interjectum struwe­lenzzTNB1i89❓⋙
9784b, 4kgewoneEik­varenPoly­podium vulgarebossen op droge, zure grondaTNB1i79❓⋙
371b, 1cwitteElsAlnus incanadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1032023❓⋙
361a, 1b, 1c, 2b2, 4b, 5zwarteElsAlnus gluti­nosanatte bossenaTNB1i23❓⋙
3831g, 2a1witteEng­bloemVince­tox­i­cum hirundinariakalkrijke zomenzzzKW1i58❓⋙
51581gzwarteEng­bloemVince­tox­i­cum nigrumstruwe­lenzzzE1082058❓⋙
13455akker–EreprijsVeron­ica agrestisvoed­sel­rijke akkersaTNB100a413❓⋙
13541c, 1e, 1fbos–EreprijsVeron­ica montananatte bossenzzTNB1i57❓⋙
18962b2, 4kdraad–EreprijsVeron­ica filiformisvochtige, bemeste graslandenaE2102045❓⋙
13512b2, 3cgewoneEreprijsVeron­ica chamaedrysvochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
13583a, 3b, 3c, 4b, 9ggroteEreprijsVeron­ica persicavoed­sel­rijke akkersaTNB20819413❓⋙
13521b, 4b, 4kklimopEreprijsVeron­ica hederifoliakalka­rme akkersaTNB1i35❓⋙
13539glangeEreprijsVeron­ica longifolianatte, bemeste graslandenzTNB1i78❓⋙
13555man­net­jesEreprijsVeron­ica officinalisdroge hei­denaTNB1i58❓⋙
13635tijm–EreprijsVeron­ica serpyllifoliastor­ingsm­i­lieusaTNB1i413❓⋙
13473c, 4b, 5veld–EreprijsVeron­ica arvensisdroge, neu­trale graslandenaTNB1i413❓⋙
5311a, 1b, 1c, 2b2, 4b, 4k, 5 EsFrax­i­nus excelsiornatte bossenaTNB1i45❓⋙
21a, 1b, 1c, 2b2, 3c, 4bgewoneEsdoornAcer pseudo­pla­tanusstin­se­plantaTNB1031746❓⋙
18501a, 1b, 1cnoorseEsdoornAcer pla­tanoidesdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1032045❓⋙
6935smalFakkel­grasKoele­ria macranthakalk­graslan­denzTNB1i67❓⋙
4753c, 4b, 4k, 9gcanadeseFijn­straalConyza canaden­sistred­plantaTNB30118713❓⋙
182b2, 2b2, 3c, 5 Fior­ingrasAgrostis stoloniferastor­ingsm­i­lieusaTNB1i69❓⋙
701a, 1b, 1c, 4k FluitenkruidAnthriscus sylvestrisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i56❓⋙
10915 Fram­boosRubus idaeuskapvlak­tenaTNB1i57❓⋙
51331bpracht–Fram­boosRubus spectabilisstin­se­plantzE3012035❓⋙
82243Ctuin–Fuch­siaFuch­sia magellanicazzz❓⋙
8496a2wildeGagelMyrica galenatte hei­denaGE1i45❓⋙
3376a2 Gali­gaanCla­dium mariscusvoed­sel­rijke oeverszzKW1i67❓⋙
54684e, 5echteGaman­derTeu­crium chamaedryskalk­graslan­denzzzGE0c710❓⋙
3213ageleGanzen­bloemGlebio­nis segetumkalka­rme akkersaTNB100a613❓⋙
3063cmel–Ganzen­voetChenopodium albumvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i713❓⋙
17279grechteGanz­erikPoten­tilla rectavoed­sel­rijke ruigtenzTNB1031968❓⋙
10132a2voor­jaarsGanz­erikPoten­tilla tabernaemontanikalk­graslan­denzzBE1i36❓⋙
5355weideGeel­sterGagea praten­sisdroge, neu­trale graslandenzzTNB1i34❓⋙
50209g Geit­en­baard Arun­cus dioicuszz100c56❓⋙
13671b, 1c, 4b, 4k Gelderse roosVibur­num opulusnatte bossenaTNB1i66❓⋙
3479g Gevlekte scheer­lingConium mac­u­la­tumhumeuze ruigtenzTNB100a613❓⋙
8261a, 1bbos–Gier­st­grasMil­ium effusumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i56❓⋙
23912a1, 2b2, 3a, 3c, 5 Glan­shaver Arrhen­atherum elatius subsp. evochtige, bemeste graslandenaTNB0i59❓⋙
9181agrootGlaskruidPari­etaria officinalisvoed­sel­rijke zomenzzTNB103a610❓⋙
9194b, 4k, 9gkleinGlaskruidPari­etaria judaicamurenzTNB1i510❓⋙
11736a2blauwGlid­kruidScutel­laria galericulatavoed­sel­rijke oeversaTNB1i69❓⋙
17654f, 9gtros–Glid­kruidScutel­laria columnaestin­se­plantzzTNB1111967❓⋙
13122b1 Goud­haverTrise­tum flavescensvochtige, bemeste graslandenaTNB1i66❓⋙
3231dpaar­bladigeGoud­veilChrysos­ple­nium oppositifoliumnatte bossenzzTNB1i45❓⋙
3221dver­sprei­d­bladigGoud­veilChrysos­ple­nium alternifoliumnatte bossenzzTNB1i35❓⋙
523c, 9groodGuichel­heilAna­gal­lis arven­sis subsp. arvensisvoed­sel­rijke akkersaTNB1i513❓⋙
12223a, 4f, 4kechteGulden­roe.Sol­idago virgaureabossen op droge, zure grondzKW1i713❓⋙
12213c, 4b, 9glateGulden­roe.Sol­idago giganteanatte ruigtenaE30120713❓⋙
18909gcanadeseGulden­roedeSol­idago canadensishumeuze ruigtenaTNB30119813❓⋙
2701a, 3c, 5 Haag­beukCarpi­nus betuluskalkrijke bossenaTNB1i45❓⋙
4283ceuropeseHanen­pootEchinochloa crus-​gallikalka­rme akkersaTNB100a713❓⋙
2764f, 4gstijfHard­grasCat­apodium rigidumkalk­graslan­denzzTNB1i57❓⋙
7283c, 4k Hart­ges­panLeonu­rus cardiacahumeuze ruigtenzTNB100a68❓⋙
50283awildeHaverAvena ster­iliszzzc68❓⋙
6243cbos–HavikskruidHieracium sabaudumbossen op droge, zure grondaTNB1i810❓⋙
3661b, 1cHaze­laarHavikskruidCory­lus avellanadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i13❓⋙
24172a1, 4b, 4kmuur–HavikskruidHieracium muro­rumkalkrijke bossenzzKW1i57❓⋙
6114koranjeHavikskruidHieracium auran­ti­acumdroge, zure graslandenaTNB1i67❓⋙
12965 Hazen­pootjeTri­folium arvensedroge, zure graslandenaTNB1i713❓⋙
10293c, 4b, 9g Heel­blaad­jesPuli­caria dysentericastor­ingsm­i­lieusaTNB1i79❓⋙
4621f, 2a1, 2b2, 3a, 3b, 3c, 4b, 4e, 4k, 9g Heer­moesEqui­se­tum arvensevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i45❓⋙
3291dgrootHek­senkruidCir­caea lutetiananatte bossenaTNB1i69❓⋙
23884b, 4k, 5, 9g Hek­sen­melkEuphor­bia esulakalkrijke ruigtenaTNB5i57❓⋙
50474b, 4kgeel­witteHelm­bloemPseu­do­fu­maria albamurenzzE15220613❓⋙
3643c, 4bgeleHelm­bloemPseu­do­fu­maria luteamurenzTNB15919513❓⋙
3651a, 1bvinger–Helm­bloemCory­dalis solidastin­se­plantzTNB1i34❓⋙
11674bgeo­ordHelmkruidScro­phu­laria auriculatavoed­sel­rijke oeversaTNB1i69❓⋙
11704b, 4k, 5, 9gknopigHelmkruidScro­phu­laria nodosadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i69❓⋙
11725voor­jaars–HelmkruidScro­phu­laria vernalisstin­se­plantzzTNB1001846❓⋙
55124Kbas­taard–Hemel­sleu­telSedum tele­phium ‚Herbstfreude’zzc910❓⋙
23582a1, 4k, 5 Hemel­sleu­telSedum tele­phiumkalkrijke zomenaTNB1i69❓⋙
55133Croze Hemel­sleu­tel Sedum spectabilezs78❓⋙
1736a2 Hen­negrasCala­m­a­grostis canescenslaagve­nenaTNB1i67❓⋙
18053b, 3b Hen­nepCannabis sativazc78❓⋙
5433c, 4bgewoneHen­nep­ne­telGale­op­sis tetrahitvoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
2003c, 4b Herder­stasjeCapsella bursa-​pastoristred­plantaTNB1i312❓⋙
3452b1 Herf­st­ti­jloosColchicum autum­nalenatte, bemeste graslandenzzKW1i911❓⋙
12073a, 3c, 4k HerikSinapis arven­sisvoed­sel­rijke akkersaTNB100a59❓⋙
6473ckantigHertshooiHyper­icum mac­u­la­tum subsp. obtusiusculumdroge hei­denaTNB1i79❓⋙
13163c, 4bkleinHoef­bladTus­si­lago farfaravoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i24❓⋙
7013c Hoen­der­beetLamium amplex­i­caulevoed­sel­rijke akkersaTNB1i413❓⋙
3611b, 1f Hol­wor­telCory­dalis cavastin­se­plantzzTNB1i35❓⋙
5822b2, 3c, 4b, 4e, 4f, 4k, 5 Honds­drafGle­choma hederaceavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
10731e Hond­star­we­grasEly­mus caninusdroge, voed­sel­rijke bossenzzTNB1i67❓⋙
8103a, 4k, 9ggoudgeleHon­ingklaverMelilo­tus altissimusnatte ruigtenaTNB1i610❓⋙
8093a, 4b, 4kwitteHon­ingklaverMelilo­tus albusvoed­sel­rijke ruigtenaTNB100a79❓⋙
2996a1grofHoorn­bladCer­ato­phyl­lum demersumvoed­sel­rijke waterenaTNB1i69❓⋙
2963c, 4bgewoneHoorn­bloemCerastium fontanum subsp. vulgarevochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
6391a, 1b HopHumu­lus lupulusstruwe­lenaTNB1i79❓⋙
7993c, 4b Hop­klaverMed­icago lupulinavochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
6581a, 1b, 5 HulstIlex aquifoliumbossen op droge, zure grondaTNB1i56❓⋙
16293bzaad–Hut­ten­tutCamelina sativa subsp. sativazzzc57❓⋙
8381fkuif–HyacintMus­cari comosumvoed­sel­rijke ruigtenzzTNB1101957❓⋙
18861fspaanseHyacintHyacinthoides his­pan­icazz108c56❓⋙
11511a, 1b, 1c, 4b, 5wildeHyacintHyacinthoides non-​scriptastin­se­plantaTNB1i45❓⋙
13201b, 5gladdeIepUlmus minorstin­se­plantaTNB1i34❓⋙
13442a1, 9g IJz­er­hardVer­bena officinalisvochtige, bemeste graslandenaTNB100a613❓⋙
16124b IJz­er­varenCyr­tomium falcatummurenzzTNB0c68❓⋙
51061Awel­riek­endeJas­mijn Philadel­phus coronariuszz100s56❓⋙
18664k, 5tuin–Judaspen­ningLunaria annuaaE1092056❓⋙
4123a, 3b, 3c, 4b, 4k, 9ggroteKaarde­bolDip­sacus fullonumkalkrijke ruigtenaTNB103a79❓⋙
4111b, 1c, 3b, 4bkleineKaarde­bolDip­sacus pilosuskapvlak­tenzTNB1i78❓⋙
54883c, 4bslip­blad–Kaar­den­bolDip­sacus lacinia­tus L.zzc79❓⋙
7923c, 4kgrootKaas­jeskruidMalva sylvestrisvoed­sel­rijke ruigtenaTNB100a613❓⋙
7892b2, 4kmuskus–Kaas­jeskruidMalva moschatavoed­sel­rijke zomenaTNB1i79❓⋙
76d KalmoesAcorus cala­musvoed­sel­rijke oeversaTNB2091767❓⋙
3862b2 Kam­grasCyno­su­rus cristatusvochtige, bemeste graslandenaGE1i67❓⋙
7943a, 3cechteKamilleMatri­caria chamomillavoed­sel­rijke akkersaTNB100a513❓⋙
642a1, 4kgeleKamilleAnthemis tinc­to­riavoed­sel­rijke ruigtenzTNB1031769❓⋙
7953c, 4breukeloze Kamille Tripleu­ros­per­mum maritimumvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i613❓⋙
51811Atar­taarseKam­per­foelieLonicera tar­tan­icazz200s56❓⋙
7591bwildeKam­per­foelieLonicera per­icly­menumbossen op droge, zure grondaTNB1i610❓⋙
4206c Kam­varenDry­opteris cristatalaagve­nenzTNB1i79❓⋙
11464f, 4f Kan­de­laartjeSax­ifraga tridactylitesdroge, neu­trale graslandenzTNB1i46❓⋙
4891a, 1b, 1c, 4k, 5, 9gwildeKar­di­naalsm.Euony­mus europaeusstruwe­lenaTNB1i56❓⋙
81923c Kar­doenCynara car­dun­cu­luszzz0000❓⋙
9236cmoeras–Kartel­bladPedic­u­laris palustrislaagve­nenzKW1i57❓⋙
7852b2, 3c, 4b, 6a2groteKat­ten­staartLythrum sali­carianatte ruigtenaTNB1i69❓⋙
13414b, 4b Keiz­er­skaars Ver­bas­cum phlomoideskalkrijke ruigtenaTNB1i78❓⋙
3031a, 1b, 3cdolleKervelChaero­phyl­lum temulumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i57❓⋙
53451a, 1cdoor­was–KervelSmyrnium per­fo­lia­tumzzE105c45❓⋙
8534croomseKervelMyrrhis odor­atavoed­sel­rijke ruigtenzzTNB1051856❓⋙
5321b, 1c, 6a2, 6bwildeKievits­bloemFrit­il­laria meleagrisnatte, bemeste graslandenzzBE1i45❓⋙
9153cblekeKlaproosPapaver dubiumkalka­rme akkersaTNB100a58❓⋙
9163a, 3b, 3c, 4b, 4k, 9ggroteKlaproosPapaver rhoeasvoed­sel­rijke akkersaTNB100a57❓⋙
18349Galexan­dri­jnseKlaverTri­folium alexandrinumzz110c613❓⋙
18353c, 4kinkar­naat–KlaverTri­folium incarnatumzc57❓⋙
12993c, 4b, 4k, 5, 9gkleineKlaverTri­folium dubiumvochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
12985, 9gliggendeKlaverTri­folium campestredroge, neu­trale graslandenaTNB1i59❓⋙
13052b2, 3a, 3c, 4b, 4k, 9grodeKlaverTri­folium pratensevochtige, bemeste graslandenaTNB1i513❓⋙
13062b2, 4b, 4k, 5, 9gwitteKlaverTri­folium repensstor­ingsm­i­lieusaTNB1i513❓⋙
9103cgehoorndeKlaverzur­ingOxalis cor­nic­u­latavoed­sel­rijke akkersaTNB10519410❓⋙
9113csti­jveKlaverzur­ingOxalis strictavoed­sel­rijke akkersaTNB30117610❓⋙
9091gwitte Klaverzur­ing Oxalis ace­toselladroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i45❓⋙
5461a, 1b, 1f, 2b2, 3a, 3c, 4b, 4k KleefkruidGal­ium aparinevoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
5981a, 1b, 1f KlimopHed­era helixdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i912❓⋙
24577gewoneKlitArc­tium minushumeuze ruigtenaTNB1i69❓⋙
833a, 4bgroteKlitArc­tium lappahumeuze ruigtenaTNB100a78❓⋙
1959gakker–KlokjeCam­pan­ula rapunculoideshumeuze ruigtenaTNB1i68❓⋙
1969grapun­zel–KlokjeCam­pan­ula rapunculuskalkrijke zomenzKW1i58❓⋙
1991a, 3c, 9gruigKlokjeCam­pan­ula tracheliumkalkrijke bossenzTNB1i78❓⋙
17662b2, 3c, 4k, 5 Knoop­kruidCen­tau­rea jaceavochtige, bemeste graslandenaTNB1i613❓⋙
11506d Knop­biesSchoenus nigri­canskalk­mo­erassenzzBE1i57❓⋙
10613a, 3c Kno­pherikRaphanus raphanistrumkalka­rme akkersaTNB100a68❓⋙
5443c, 4kharigKnop­kruidGalin­soga quadriradiatavoed­sel­rijke akkersaTNB30319613❓⋙
8054bavond–Koekoeks­bloemSilene lat­i­fo­lia subsp. albavoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i513❓⋙
8073b, 3c, 4k, 5, 9gdagKoekoeks­bloemSilene dioicavoed­sel­rijke zomenaTNB1i413❓⋙
7726cechteKoekoeks­bloemSilene flos-​cuculinatte, bemeste graslandenaTNB1i57❓⋙
4904b, 9g Koningin­nekruidEupa­to­rium cannabinumnatte ruigtenaTNB1i79❓⋙
13434f Kon­ingskaarsVer­bas­cum thapsuskalkrijke ruigtenaTNB1i710❓⋙
18023a, 3c KoolzaadBras­sica napusvoed­sel­rijke ruigtenaTNB41748❓⋙
2793c Koren­bloemCen­tau­rea cyanuskalka­rme akkersaGE111a68❓⋙
14221b, 1c, 5geleKor­noeljeCor­nus masstin­se­plantzzzGE1i23❓⋙
3551a, 1b, 1c, 3c, 4b, 4k, 5rodeKor­noeljeCor­nus sanguineastruwe­lenaTNB1i66❓⋙
1511a, 1b, 1c, 1f, 2a1, 2b2, 3c, 4b, 4f, 6c, 9gbos–Kort­steelBrachy­podium sylvaticumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i78❓⋙
1505gevindeKort­steelBrachy­podium pinnatumkalk­graslan­denzzTNB1i67❓⋙
18521a, 1b, 1c, 3c, 4kamerikaansKrenten­boom­pjeAme­lanchier lamarckiibossen op droge, zure grondaTNB3012045❓⋙
16221b, 4f, 5boeren–KrokusCro­cus tommasinianusstin­se­plantzTNB1601923❓⋙
16232b2bonteKrokusCro­cus vernusstin­se­plantzTNB1031924❓⋙
50492b2geleKrokusCro­cus x stellariszzs24❓⋙
3572a1bontKroonkruidSecurig­era variakalk­graslan­denzTNB1i69❓⋙
4953a Kroon­t­jeskruidEuphor­bia helioscopiavoed­sel­rijke akkersaTNB100a513❓⋙
12419dveel­worteligKroosSpirodela polyrhizavoed­sel­rijke waterenaTNB1i56❓⋙
3911a, 1eijle KropaarDactylis polygama zzz1i58❓⋙
3901f, 2b2, 3c, 4b KropaarDactylis glom­er­atavochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
7305pijl–Kruid­kersLep­id­ium drabavoed­sel­rijke ruigtenzTNB2081957❓⋙
6363c, 4b KruipertjeHordeum mur­inumtred­plantaTNB1i613❓⋙
10721b, 3c Kruis­besRibes uva-​crispastruwe­lenaTNB1i44❓⋙
17334kbezem– Kruiskruid Senecio inae­quidensnatte ruigtenaE40520612❓⋙
15304bduin–KruiskruidJacobaea vul­garis subsp. dunensisdroge, neu­trale graslandenzzTNB00610❓⋙
11882b2, 4b, 4f, 4k, 5, 9gjakobs– s.s.KruiskruidJacobaea vul­garis subsp. vulgarisdroge, neu­trale graslandenaTNB00610❓⋙
11924kkleinKruiskruidSenecio vul­garisvoed­sel­rijke akkersaTNB1i112❓⋙
11866a2riv­ier–Kruiskruid Senecio sar­raceni­cusnatte ruigtenzzTNB1i89❓⋙
11852a1viltigKruiskruidJacobaea eru­ci­fo­liavochtige, bemeste graslandenaTNB1i79❓⋙
4462a1, 2b2, 3c, 4b, 4f, 4k, 5 KweekElyt­ri­gia repensvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i68❓⋙
54635, 9dzee–KweekElyt­ri­gia athericazee­duinenaTNB1i68❓⋙
13934bgewoonLang­baard­grasVulpia myurosvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i613❓⋙
7109gnaakteLath­yrusLath­yrus aphacakalkrijke akkerszzzEB105a57❓⋙
7152a1, 2b2, 3a, 3b, 3c, 4b, 5, 9gveld–Lath­yrusLath­yrus pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
556c Laven­del­heiAndrom­eda polifolianatte hei­denzKW1i46❓⋙
723cakker–Leeuwen­bekMisopates oron­tiumkalka­rme akkerszKW100a610❓⋙
7449geirondeLeeuwen­bekKick­xia spuriakalkrijke akkerszzBE100a713❓⋙
7439gkleineLeeuwen­bekChaenorhinum minuskalkrijke akkersaTNB100a610❓⋙
7414b, 4kmuur–Leeuwen­bekCym­balaria muralismurenaTNB10517513❓⋙
7429gspies–Leeuwen­bekKick­xia elatinekalkrijke akkerszzKW100a613❓⋙
744c Leeuwen­klauwAphanes arven­siskalkrijke akkerszzTNB1i58❓⋙
7255ver­takteLeeuwen­tandLeontodon autum­nalisstor­ingsm­i­lieusaTNB1i710❓⋙
3494b Lelietje-​van-​dalenCon­va­l­laria majalisbossen op droge, zure grondaTNB1i56❓⋙
16251b Lentek­lokjeLeu­co­jum vernumstin­se­plantzzTNB1031924❓⋙
3421bdeensLep­el­bladCochlearia dan­icahoge kweldersaTNB1i46❓⋙
22731awest­erse Lev­ens­boomThuja occi­den­taliszzs45❓⋙
17623cstraat–Liefde­grasEra­grostis pilosatred­plantaE10520713❓⋙
1101b Lievevrouwebed­stroGal­ium odoratumkalkrijke bossenaTNB1i56❓⋙
22863b, 3chaag–LigusterLigus­trum ovalifoliuma251s68❓⋙
7361a, 1b, 1c, 3b, 4k, 5wildeLigusterLigus­trum vulgarestruwe­lenaTNB1i67❓⋙
12271a, 1b, 1c, 4fwildeLijsterbesSor­bus aucupariabossen op droge, zure grondaTNB1i56❓⋙
22771bhol­landseLindeTilia x vulgarisas67❓⋙
6654bgeleLisIris pseuda­corusvoed­sel­rijke oeversaTNB1i57❓⋙
10321b, 4bgevlektLongkruidPul­monaria officinaliskalkrijke bossenzTNB1i35❓⋙
15461a, 1b, 1c, 1farm­bloemigLookAllium para­doxumstin­se­plantzzE2082046❓⋙
302a2berg–LookAllium car­i­na­tumkalk­graslan­denzzzGE1031979❓⋙
323c, 4bbiesLookAllium schoeno­pra­sumdroge, neu­trale graslandenzTNB1i57❓⋙
341b, 1cdas–LookAllium ursinumkalkrijke bossenaTNB1i46❓⋙
50091c, 5driekantigLookAllium tri­quetrumzzE110c45❓⋙
351b, 2b2, 3b, 9gkraai–LookAllium vinealevoed­sel­rijke zomenaTNB1i68❓⋙
319gmoes–LookAllium oler­aceumkalkrijke zomenzzKW1i68❓⋙
331f, 2b2, 9gslan­gen–LookAllium scorodopra­sumstin­se­plantzzTNB1i67❓⋙
291a, 1b, 1c, 3c, 4b, 4f, 4k, 5, 9g Look-​zonder-​lookAlliaria peti­o­latavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
22292b1europeseLorkLarix deciduazs45❓⋙
13771a, 1b, 1c, 4b, 4k Maag­den­palmVinca minordroge, voed­sel­rijke bossenaTNB103a45❓⋙
1485gelobdeMaan­varenBotrychium lunariadroge hei­denzzBE1i57❓⋙
1352a1, 2b2, 3c, 4k, 5 MadeliefjeBel­lis perennisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i49❓⋙
4211b, 4b Man­net­jes­varenDry­opteris filix-​masdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i610❓⋙
13912a1 Mare­takVis­cum albumkalkrijke bossenzzTNB1i35❓⋙
3193c, 4b, 4kgewoneMar­grietLeu­can­the­mum vulgarevochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
51013cechteMar­joleinOri­g­anum majoranazzzc79❓⋙
8942a1, 3c, 4b, 4k, 9gwildeMar­joleinOri­g­anum vulgarekalkrijke zomenaTNB1i79❓⋙
10882a1 MeekrapRubia tinc­to­rumhumeuze ruigtenxVN1111767❓⋙
3691b, 1f, 2a1, 2b2, 3b, 3c, 4eeen­sti­jligeMei­doornCratae­gus monogynastruwe­lenaTNB1i56❓⋙
14011ckoraalMei­doornCratae­gus rosiformiszzz57❓⋙
3701a, 1b, 1c, 4k, 5tweesti­jligeMei­doornCratae­gus laevigatadroge, voed­sel­rijke bossenzKW1i55❓⋙
23949hspies–MeldeAtriplex pros­tratavoed­sel­rijke ruigtenaTNB0i79❓⋙
1234buit­staandeMeldeAtriplex pat­ulavoed­sel­rijke ruigtenaTNB100a79❓⋙
23243b, 3c, 4bakker–Melkdis­telSonchus arven­sisvoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
12243agekroesdeMelkdis­telSonchus aspervoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
12253a, 3b, 3c, 4b, 4kgewoneMelkdis­telSonchus oler­aceusvoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
929b Mierikswor­telArmora­cia rusticanahumeuze ruigtenzTNB109a57❓⋙
8242a1 Mis­pelMespilus ger­man­icastruwe­lenzTNB105a55❓⋙
5262b2, 3b, 3c, 6a2 MoerasspireaFil­ipen­dula ulmarianatte, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
4276a2 Moeras­varenThe­lypteris palustrislaagve­nenzTNB1i79❓⋙
24184k, 5gele s.s.Mor­genst.Trago­pogon praten­sis subsp. pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i57❓⋙
13384k Mot­tenkruidVer­bas­cum blattariakalkrijke ruigtenzTNB1i68❓⋙
59621a, 1bsteke­ligeMuizen­doornRus­cus aculeatusdroge banken en leemheuvelsc14❓⋙
18174kaar–MuntMen­tha spicatac79❓⋙
8143cakkerMuntMen­tha arvensisstor­ingsm­i­lieusaTNB1i713❓⋙
50924kpeper–MuntMen­tha x piperitazz613❓⋙
8136a2, 6cwater–MuntMen­tha aquaticavoed­sel­rijke oeversaTNB1i713❓⋙
17729f, 9gwol­ligeMuntMen­tha x rotundifoliastor­ingsm­i­lieusa1031979❓⋙
101b MuskuskruidAdoxa moschatel­linadroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i45❓⋙
12484egras–MuurStel­laria gramineavochtige, bemeste graslandenaTNB1i57❓⋙
12491a, 1b, 1f, 4f, 9ggroteMuurStel­laria holosteadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i46❓⋙
12503c, 4k, 5vogel–MuurStel­laria mediavoed­sel­rijke akkersaTNB1i112❓⋙
3044b Muur­bloemErysi­mum cheirimurenzzzEB110a56❓⋙
11754k MuurpeperSedum acredroge, neu­trale graslandenaTNB1i67❓⋙
11953b, 3cgeel­rodeNaal­daarSetaria pumilakalka­rme akkersaTNB419713❓⋙
11972a1, 3agroeneNaal­daarSetaria viridiskalka­rme akkersaTNB100a79❓⋙
12193c, 4kzwarte s.s.NachtschadeSolanum nigrum subsp. nigrumvoed­sel­rijke akkersaTNB100a613❓⋙
5791b, 3c, 4b, 4f, 4k, 5, 9ggeelNagelkruidGeum urbanumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i57❓⋙
5781bknikkendNagelkruidGeum rivalenatte bossenzzzKW1i56❓⋙
23493Ctrompet–Nar­cisNar­cis­sus pseudonarcissus?subsp.?majora0s35❓⋙
23481a, 1bwildeNar­cisNar­cis­sus pseudonarcissusdroge hei­denzTNB0035❓⋙
24894kstink­endNieskruidHelle­borus foetiduskalkrijke bossenzzTNB1002015❓⋙
5732a1, 2b2, 3a, 3b, 3c, 4k, 5, 9gbeemd–Ooievaarsb.Gera­nium pratensevochtige, bemeste graslandenzTNB1i67❓⋙
50724bbloed–Ooievaarsb.Gera­nium sanguineumz0c58❓⋙
53609gbosOoievaarsb.Gera­nium sylvaticumzz0c68❓⋙
24433c, 4b, 4f, 4k, 5glanzigeOoievaarsb.Gera­nium lucidumvoed­sel­rijke ruigtenzTNB1132058❓⋙
5753a, 4b, 4k, 5, 9gberm–Ooievaars­bekGera­nium pyrenaicumhumeuze ruigtenaTNB10519513❓⋙
5721a, 1b, 1c, 1f, 3c, 4b, 4f, 4k, 9gdonkereOoievaars­bekGera­nium phaeumstin­se­plantzTNB1051859❓⋙
5695fijneOoievaars­bekGera­nium columbinumvoed­sel­rijke zomenzzKW1i69❓⋙
5744b, 5, 9gkleineOoievaars­bekGera­nium pusillumvoed­sel­rijke ruigtenaTNB100a513❓⋙
5773c, 4b, 4frondeOoievaars­bekGera­nium rotundifoliumvoed­sel­rijke ruigtenzzTNB1i49❓⋙
5702b2, 3a, 4bslip­bladigeOoievaars­bekGera­nium dissectumvoed­sel­rijke akkersaTNB100a59❓⋙
5713c, 4f, 4k, 5zachteOoievaars­bekGera­nium mollevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i513❓⋙
1263a OotAvena fatuavoed­sel­rijke akkerszKW100a68❓⋙
54901bbrede s.s.OrchisEpi­pactis helle­borine subsp. helleborinekalk­mo­erassenaTNBi710❓⋙
7505groteOrchisNeot­tia ovatadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i56❓⋙
4618moeraswe­spen–OrchisEpi­pactis palustriskalk­mo­erassenzKW1i68❓⋙
545gewoneOssen­tongAnchusa offic­i­naliskalkrijke ruigtenzTNB100a513❓⋙
18711goverbli­jvendeOssen­tongPen­ta­glot­tis sempervirensstin­se­plantaE10820413❓⋙
24301a, 2b2, 3c, 4b, 4k, 5, 9g Paar­den­bloemTarax­acum officinalevochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
4716cbontePaar­den­staartEqui­se­tum variegatumkalk­mo­erassenzzKW1i68❓⋙
473b Pape­gaaienkruidAma­ran­thus retroflexuskalka­rme akkersaTNB30119710❓⋙
8081a, 9heen­bloe.Par­el­grasMel­ica uniflorakalkrijke bossenzzTNB1i56❓⋙
50904eknikkendPar­el­grasMel­ica nutanszzzc56❓⋙
85984awim­per–Par­el­grasMel­ica ciliatazzz000❓⋙
7521f, 4bgladPar­elzaadLithos­per­mum officinalestruwe­lenzzTNB1i57❓⋙
7513cruwPar­elzaadLithos­per­mum arvensekalkrijke akkerszzBE100a46❓⋙
9219d Par­nas­siaPar­nas­sia palustriskalk­mo­erassenzKW1i79❓⋙
9224k Pasti­naakPasti­naca sativa subsp. sativavochtige, bemeste graslandenaTNB1i79❓⋙
3943a, 3c, 4b, 4k, 5 PeenDau­cus carotavochtige, bemeste graslandenaTNB1i613❓⋙
7822b2, 5, 6a2 Pen­ningkruidLysi­machia nummulariastor­ingsm­i­lieusaTNB1i68❓⋙
7322a1 Peperk­ersLep­id­ium latifoliumnatte ruigtenzzTNB1i67❓⋙
9773a, 3b, 3c, 9g PerzikkruidPer­si­caria maculosavoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
18203c Phacelia Phacelia tanaceti­fo­liaaE3502059❓⋙
11146d PijlkruidSagit­taria sagittifoliavoed­sel­rijke oeversaTNB1i69❓⋙
8326c, 8, 9d Pijpen­st­rootjeMolinia caeruleanatte hei­denaTNB1i79❓⋙
11372b2, 3b, 6c, 9ggrotePim­per­nelSan­guisorba officinalisnatte, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
54502a1, 4kkleine s.s.Pim­per­nelSan­guisorba minor subsp. minorkalk­graslan­denaTNB1i59❓⋙
2056b PinksterbloemCar­damine pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
22501b, 1c PlataanPla­tanus hispanicaas55❓⋙
9831bratel–Pop­ulierPop­u­lus tremulabossen op droge, zure grondaTNB1i34❓⋙
68933Cklein PrachtrietMis­cant­hus sinensiszz204s811❓⋙
23268 Prikneus Silene coro­nariaaE1092069❓⋙
7562b2, 3c, 4kengelsRaaigrasLolium perennetred­plantaTNB1i613❓⋙
10662b2, 9ggroteRate­laarRhi­nan­thus angustifoliusnatte, bemeste graslandenaTNB1i510❓⋙
10652a1harigeRate­laarRhi­nan­thus alectorolophusvochtige, bemeste graslandenzzTNB1i57❓⋙
10672a1kleineRate­laarRhi­nan­thus minordroge hei­denaGE1i59❓⋙
19173c, 5 Reigers­bekErodium cicu­tar­iumkalka­rme akkersaTNB1i410❓⋙
662b2, 9ggewoonReuk­grasAnthox­an­thum odoratumvochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
3025knolRibzaadChaero­phyl­lum bulbosumnatte ruigtenzzTNB1i67❓⋙
9332b2, 6a2 RietPhrag­mites australisvoed­sel­rijke oeversaTNB1i710❓⋙
5761b, 1c, 1f, 3c, 4b, 4e, 4f, 4k, 9g Robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
7613c, 5gewoneRolklaverLotus cor­nic­u­la­tusdroge, neu­trale graslandenaTNB1i513❓⋙
7632b2, 3cmoeras–RolklaverLotus pedun­cu­la­tusnatte, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
10801a, 1b, 1cbos–RoosRosa arven­siskalkrijke bossenzzTNB1i67❓⋙
16431b, 3c, 4b, 5honds– s.l.RoosRosa can­ina s.l.a00067❓⋙
19535kleineRuitThal­ic­trum minuskalkrijke zomenzzTNB1i67❓⋙
12756a2poel–RuitThal­ic­trum flavumnatte ruigtenaTNB1i67❓⋙
17113a, 3b, 3cruigeRup­sklaverMed­icago polymorphavoed­sel­rijke ruigtenzzzGE1051958❓⋙
6759hgrep­pel–RusJun­cus bufoniuspio­nier op stik­stofrijke, natte grondaTNB1i613❓⋙
6882b2, 6a2pad­den–RusJun­cus subnodulosuslaagve­nenaTNB1i69❓⋙
6808pit–RusJun­cus effususstor­ingsm­i­lieusaTNB1i68❓⋙
6902a1ten­gereRusJun­cus tenuisstor­ingsm­i­lieusaTNB3011969❓⋙
6848zee­groeneRusJun­cus inflexusstor­ingsm­i­lieusaTNB1i68❓⋙
6736czomp–RusJun­cus articulatusstor­ingsm­i­lieusaTNB1i69❓⋙
24256czwaard–RusJun­cus ensifoliusvochtige, bemeste graslandenzzE3012067❓⋙
52464kechteSalieSalvia offic­i­naliszz105c67❓⋙
12734kvalseSalieTeu­crium scorodoniabossen op droge, zure grondaTNB1i78❓⋙
9641bgewoneSalomon­szegelPolyg­o­na­tum multiflorumdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i56❓⋙
9655wel­riek­endeSalomon­szegelPolyg­o­na­tum odoratumstruwe­lenzzTNB1i56❓⋙
69379Freuzen–Schaaf­stroEqui­se­tum hyemale?var.?affinezzzi68❓⋙
4645 Schaaf­stro s.l.Equi­se­tum hyemaledroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i68❓⋙
9561e Schaduw­grasPoa nemoralisdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i69❓⋙
83303C ScharnierbloemPhysoste­gia virginianazzz❓⋙
51171c, 4b, 4k Schi­j­naard­beiPoten­tilla indicaaE20920510❓⋙
3014b Schub­varenAsple­nium ceterachmurenzzzGE1i610❓⋙
12064bblaas–SileneSilene vul­gariskalk­graslan­denaTNB1i79❓⋙
6493c, 4b, 5 Sint-​JanskruidHyper­icum perforatumdroge, zure graslandenaTNB1i69❓⋙
18193c, 4k Slaap­bolPapaver som­niferumac68❓⋙
18894b Slaap­kamergelukSoleiro­lia soleiroliizc79❓⋙
4312a1, 4k Slan­genkruidEchium vul­garekalkrijke ruigtenaTNB100a59❓⋙
1786d Slan­gen­wor­telCalla palus­trisvoed­sel­rijke oeverszTNB1i56❓⋙
10211b, 1c, 2a1, 3c, 4b, 5 Slee­doornPrunus spin­osastruwe­lenaTNB1i45❓⋙
10151b, 5guldenSleutel­bloemPrim­ula veriskalk­graslan­denzzKW1i46❓⋙
10141gslankeSleutel­bloemPrim­ula elatiordroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i35❓⋙
10161b, 1c, 1fsten­gel­lozeSleutel­bloemPrim­ula vulgarisdroge, voed­sel­rijke bossenzzKW1i35❓⋙
12591f, 2b2, 3a, 3b, 3c, 4b, 4k, 5, 9ggewoneSmeer­wor­telSym­phy­tum officinalenatte ruigtenaTNB1i58❓⋙
3996a2moeras–SmeleDeschamp­sia setaceavoed­se­larme waterenzzzEB1i78❓⋙
3972b2ruweSmeleDeschamp­sia cespitosastor­ingsm­i­lieusaTNB1i67❓⋙
53734krimpeligeSneeuw­balVibur­num rhytidophyllumstruwe­lenzzOV-​1250s57❓⋙
21075 SneeuwbesSym­phori­car­pos albusstruwe­lenaTNB3011978❓⋙
5381a, 1b, 1c, 5gewoonSneeuwk­lokjeGalan­thus nivalisstin­se­plantaTNB1051823❓⋙
52391bglanzendSneeuwk­lokjeGalan­thus ikariaezzE0s23❓⋙
16241bgrootSneeuwk­lokjeGalan­thus elwesiizE202c23❓⋙
8885 Sol­daatjeOrchis mil­i­tariskalkrijke zomenzzzGE1i56❓⋙
11a, 1b, 1c, 3b, 3c, 5 Spaanse aak0kalkrijke bossenaTNB1i56❓⋙
10471a, 1b, 1c, 5gewoonSpeenkruidFicaria verna subsp. vernadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i35❓⋙
80713CjapanseSpireaSpi­raea japon­ica ‚Anthony Waterer’zz❓⋙
50354f, 4k Spoor­bloem Cen­tran­thus rubera100c69❓⋙
6601dgrootSpringzaadImpa­tiens noli-​tangerenatte bossenzTNB1i69❓⋙
6611ekleinSpringzaadImpa­tiens parvifloravoed­sel­rijke zomenaTNB20319610❓⋙
13422a1, 4f, 4k Stalk­a­arsVer­bas­cum densiflorumkalkrijke ruigtenaTNB1i710❓⋙
8762a1, 5kruipendStalkruidOno­nis repens subsp. repensdroge, neu­trale graslandenzTNB1i69❓⋙
11442a1knol–Steen­breekSax­ifraga granulatavochtige, bemeste graslandenzzBE1i56❓⋙
1134b Steen­breek­varenAsple­nium trichomanesmurenzTNB1i69❓⋙
11424kberg–Steen­tijmClinopodium men­thi­foliumkalkrijke zomenzzzGE1i79❓⋙
24212a1, 4b, 9gkleine berg–steen­tymClinopodium calaminthakalkrijke zomenzzE1i79❓⋙
4191bbredeStekel­varenDry­opteris dilatatabossen op droge, zure grondaTNB1i79❓⋙
18855vroegeSter­hyac.Scilla bifo­liastin­se­plantzzTNB1131734❓⋙
18871foost­erseSter­hy­acintScilla siber­icastin­se­plantzTNB1571934❓⋙
3053c, 4b, 4f, 4k Stink­ende gouweChe­li­do­nium majusvoed­sel­rijke zomenaTNB1i513❓⋙
9523c, 4b, 5 Straat­grasPoa annuatred­plantaTNB1i112❓⋙
3712b2, 3a, 3b, 3c, 4b, 4k, 5, 9ggrootStreep­zaadCrepis bien­nisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
3723a, 4bkleinStreep­zaadCrepis cap­il­larisvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i611❓⋙
193agewoonStru­is­grasAgrostis cap­il­larisdroge, zure graslandenaTNB1i68❓⋙
12671a, 1b, 1c, 3c, 5 TaxusTaxus bac­catakalkrijke bossenaTNB1i35❓⋙
8733a, 3b, 3c, 4b, 4k, 5, 9ggroteTeu­nis­bloemOenothera glazio­vianakalkrijke ruigtenaTNB30119613❓⋙
54574f, 4k, 9gmid­del­steTeu­nis­bloemOenothera bien­niskalkrijke ruigtenaTNBc69❓⋙
14112b2kleinTim­o­tee­grasPhleum pratense subsp. serotinumdroge, neu­trale graslandenaTNB1i68❓⋙
9322b2 Tim­o­tee­gras s.s.Phleum pratense subsp. pratensevochtige, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
9342a1, 4b, 4e, 4k Tong­varenAsple­nium scolopendriummurenaTNB1i78❓⋙
13392a1meligeToortsVer­bas­cum lychnitiskalkrijke zomenzzTNB1i610❓⋙
13402a1, 2b2, 3c, 4b, 4f, 4kzwarteToortsVer­bas­cum nigrumkalkrijke ruigtenaTNB1i69❓⋙
17132a1, 2b2, 3a, 3c, 4b, 5, 9gbev­er­nel–TorkruidOenan­the pimpinelloidesvochtige, bemeste graslandenzzzE1052067❓⋙
8686a2water–TorkruidOenan­the aquaticavoed­sel­rijke oeversaTNB1i68❓⋙
56123BgrootTril­grasBriza max­imazzzc58❓⋙
11804b, 4k Trip­madamSedum rupestredroge, neu­trale graslandenzKW1i67❓⋙
13334bechteVale­ri­aanVale­ri­ana officinalisnatte, bemeste graslandenaTNB1i67❓⋙
13326bkleineVale­ri­aanVale­ri­ana dioicablauw­graslan­denzKW1i45❓⋙
9684b, 4kgewoonVarkens­grasPoly­gonum avicularetred­plantaTNB1i513❓⋙
4766c Veen­pluisErio­pho­rum angustifoliumnatte hei­denaTNB1i45❓⋙
6266d Veen­reuk­grasHie­rochloe odoratanatte, bemeste graslandenzKW1i46❓⋙
9672b2, 3a, 3b, 5 Veen­wor­telPer­si­caria amphibiastor­ingsm­i­lieusaTNB1i610❓⋙
7663c, 4egewoneVeld­biesLuzula campestrisdroge, zure graslandenaTNB1i35❓⋙
7717groteVeld­biesLuzula syl­vat­icabossen op droge, zure grondzzTNB1i46❓⋙
7691cwitteVeld­biesLuzula luzu­loidesbossen op droge, zure grondzzTNB1i56❓⋙
2016bbit­tereVeld­kersCar­damine amaranatte bossenzTNB1i56❓⋙
2035kleineVeld­kersCar­damine hirsutadroge, neu­trale graslandenaTNB1i36❓⋙
13363a, 3c, 4b, 4f, 4k Veld­slaVale­ri­anella locustadroge, neu­trale graslandenaTNB1i45❓⋙
8403c, 4b, 5, 9gakker–Vergeet-​mij-​nietjeMyoso­tis arvensisvoed­sel­rijke zomenaTNB100a513❓⋙
8435ruwVergeet-​mij-​nietjeMyoso­tis ramosissimadroge, neu­trale graslandenaTNB1i46❓⋙
55654kkamtschaticumVetkruidSedum kamtschaticumzzc610❓⋙
83654KlydiumVetkruidSedum lydiumzzz❓⋙
11764b, 4kwitVetkruidSedum albumkalk­graslan­denaTNB1i67❓⋙
10103a, 4b, 5, 9g VijfvingerkruidPoten­tilla reptansstor­ingsm­i­lieusaTNB1i68❓⋙
4083b, 3c, 4bharigVinger­grasDig­i­taria sanguinalisvoed­sel­rijke ruigtenaTNB100a713❓⋙
4064b, 4f, 4k Vinger­hoed­skruidDig­i­talis purpureakapvlak­tenaTNB1i510❓⋙
18143a, 3b VlasLinum usi­tatis­si­mumac67❓⋙
7454k, 5 Vlas­bekjeLinaria vul­garisvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i613❓⋙
11331a, 1b, 1c, 3cgewoneVlierSam­bu­cus nigrastruwe­lenaTNB1i67❓⋙
11322a1kruid–VlierSam­bu­cus ebuluskapvlak­tenzzKW1i78❓⋙
10191a, 1b, 1c, 4b, 5gewoneVogelk­ersPrunus padusdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i45❓⋙
8965gewoneVogelmelkOrnithogalum umbel­la­tumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i56❓⋙
8951a, 5knikkendeVogelmelkOrnithogalum nutansstin­se­plantzzTNB1091845❓⋙
406a2geknikteVossen­staartAlopecu­rus geniculatusstor­ingsm­i­lieusaTNB1i513❓⋙
423c, 4egroteVossen­staartAlopecu­rus pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
215 Vroege haverAira prae­coxdroge, zure graslandenaTNB1i46❓⋙
16483c, 4b, 5, 9gfraaieVrouwen­man­telAlchemilla mol­lisvochtige, bemeste graslandenaTNB10320513❓⋙
11989gblauwWal­stroSher­ar­dia arvensiskalkrijke akkerszKW100a613❓⋙
5575, 9ggeelWal­stroGal­ium verumdroge, neu­trale graslandenaTNB1i613❓⋙
5502a1, 2b2, 3b, 3c, 4b, 4k, 5gladWal­stroGal­ium mollugovochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
5482a1, 5, 9gkruis­blad–Wal­stroCru­ci­ata laevipesvoed­sel­rijke zomenzKW1i46❓⋙
23766a2moeras–Wal­stroGal­ium palustrevoed­sel­rijke oeversaTNB1i59❓⋙
3466d Wat­er­aard­beiComarum palus­trelaagve­nenaTNB1i67❓⋙
8606a2witteWaterk­ersNas­tur­tium officinalevoed­sel­rijke oeverszTNB1i59❓⋙
8666a1witteWater­lelieNymphaea albavoed­sel­rijke waterenaTNB1i58❓⋙
4416a1bredeWater­pestElodea canaden­sisvoed­sel­rijke waterenaGE3011958❓⋙
7659ddri­jvendeWater­weeg­breeLuro­nium natansvoed­se­larme waterenzKW1i58❓⋙
286dgroteWater­weeg­breeAlisma plantago-​aquaticavoed­sel­rijke oeversaTNB1i613❓⋙
7844kgroteWed­erikLysi­machia vulgarisnatte, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
18674b, 9gpunt– Wed­erik Lysi­machia punctataa109c68❓⋙
9473cgroteWeeg­breePlan­tago major subsp. majortred­plantaTNB1i511❓⋙
9462a1, 2b2, 3c, 4b, 4k, 5, 9gsmalleWeeg­breePlan­tago lanceolatavochtige, bemeste graslandenaTNB1i513❓⋙
9488zee–Weeg­breePlan­tago maritimaschor­renzKW1i59❓⋙
10641b, 1f, 5 Wege­doornRham­nus catharticastruwe­lenaTNB1i56❓⋙
84141B, 1C WeigeliaWeigelia japon­icazzz0000❓⋙
1194b Wijf­jes­varenAthyrium filix-​femindroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i78❓⋙
51323cjapanseWijnbesRubus phoeni­co­la­siusstruwe­lenzE2042067❓⋙
51922b2 Wijn­stokVitis viniferazzs66❓⋙
13703c, 9gringel–WikkeVicia hir­sutavoed­sel­rijke akkersaTNB1i57❓⋙
13753a, 3cvierzadige s.s.WikkeVicia tetrasperma subsp. tetraspermavoed­sel­rijke akkersaTNB1i56❓⋙
13722b2, 3c, 4b, 4kvoeder–WikkeVicia sativa subsp. sativaa57❓⋙
13693cvogel–WikkeVicia craccavochtige, bemeste graslandenaTNB1i69❓⋙
58 Wilde bertramAchil­lea ptarmicanatte, bemeste graslandenaTNB1i79❓⋙
11181b, 2b2bos–WilgSalix capreadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i34❓⋙
24681bgrauwe s.s.WilgSalix cinerea subsp. cinereanatte bossenaTNB1i35❓⋙
11246ckruip–WilgSalix repenslaagve­nenaTNB1i45❓⋙
11221blau­rier–WilgSalix pen­tan­dranatte bossenzTNB1i56❓⋙
11161a, 1bschiet–WilgSalix albanatte ruigtenaTNB1i45❓⋙
4513c, 6a2harigWilgen­roosjeEpi­lo­bium hirsutumnatte ruigtenaTNB1i69❓⋙
4503a, 3c, 9g Wilgen­roosjeChame­rion angustifoliumkapvlak­tenaTNB1i79❓⋙
3502a1akker–WindeCon­volvu­lus arvensisvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i613❓⋙
1882a1, 3c, 4b, 4khaag–WindeCon­volvu­lus sepiumnatte ruigtenaTNB1i613❓⋙
733agroteWind­halmApera spica-​ventikalka­rme akkersaTNB1i68❓⋙
18581b, 1c, 5 Win­ter­akonietEran­this hyemalisstin­se­plantzTNB1031723❓⋙
6312a2, 2b2, 3a, 3c, 4kgestreepteWit­bolHol­cus lanatusvochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
6326c, 9hgladdeWit­bolHol­cus mollisbossen op droge, zure grondaTNB1i68❓⋙
12813b, 3c, 9g Witte kroddeThlaspi arvensevoed­sel­rijke akkersaTNB100a59❓⋙
4911a, 1caman­del–Wolf­s­melkEuphor­bia amygdaloideskalkrijke bossenzzzGE1i45❓⋙
4925cipres–Wolf­s­melkEuphor­bia cyparissiaskalk­graslan­denzTNB1i45❓⋙
16894bkruis­bladigeWolf­s­melkEuphor­bia lathyriskalkrijke akkersaTNB105a68❓⋙
4966a2moeras–Wolf­s­melkEuphor­bia palustrisnatte ruigtenzzKW1i56❓⋙
5013a, 3b, 3csti­jveWolf­s­melkEuphor­bia strictakalkrijke akkerszzzKW1i69❓⋙
4983a, 3b, 3c, 4btuin–Wolf­s­melkEuphor­bia peplusvoed­sel­rijke akkersaTNB100a713❓⋙
712a1, 5 Wond­klaverAnthyl­lis vulnerariakalk­graslan­denzTNB1i56❓⋙
6054d Wrang­wor­telHelle­borus viridisstin­se­plantzzzBE1i14❓⋙
4435 Zand­haverLey­mus arenariuszee­duinenzTNB1i57❓⋙
4093akleineZand­koolDiplotaxis muraliskalkrijke ruigtenaTNB10319510❓⋙
815 Zan­draketAra­bidop­sis thalianadroge, neu­trale graslandenaTNB1i45❓⋙
11392a1, 3c, 5, 9g Zeep­kruidSaponaria offic­i­naliskalkrijke ruigtenaTNB105a79❓⋙
8633c ZegekruidNican­dra physalodesaE30520710❓⋙
2439Dberm-​, dichteZegge Carex muri­catavoed­sel­rijke zomenzzTNB1i56❓⋙
2623bberm-​, gewoneZeggeCarex spi­catavoed­sel­rijke zomenaTNB1i56❓⋙
2489dblauweZeggeCarex pan­iceablauw­graslan­denaTNB1i45❓⋙
2641a, 1b, 1ebos–ZeggeCarex syl­vat­icadroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i56❓⋙
2299delzen–ZeggeCarex elon­gatanatte bossenaTNB1i56❓⋙
2339dgeleZeggeCarex flavakalk­mo­erassenzzzKW1i56❓⋙
16114d, 9ggroene berm–ZeggeCarex divulsakalkrijke zomenzzTNB1i56❓⋙
2501b, 1c, 9ghangendeZeggeCarex pen­dulanatte bossenzTNB1i56❓⋙
2466c, 9dhazen–ZeggeCarex ovalisstor­ingsm­i­lieusaTNB1i56❓⋙
2546dhoge cyper–ZeggeCarex pseudo­cype­rusvoed­sel­rijke oeversaTNB1i56❓⋙
2582b2, 4hijleZeggeCarex remotanatte bossenaTNB1i56❓⋙
2122b2, 6bmoeras–ZeggeCarex acu­ti­formisvoed­sel­rijke oeversaTNB1i56❓⋙
2594e, 6a2oever–ZeggeCarex ripariavoed­sel­rijke oeversaTNB1i56❓⋙
2136cpaar­den­haar–ZeggeCarex appropin­quatablauw­graslan­denzzzKW1i45❓⋙
2516cpil–ZeggeCarex pilulif­eradroge hei­denaTNB1i45❓⋙
2496apluim–ZeggeCarex pan­ic­u­latavoed­sel­rijke oeversaTNB1i56❓⋙
2352b2, 3a, 3cruigeZeggeCarex hirtastor­ingsm­i­lieusaTNB1i56❓⋙
2286cster–ZeggeCarex echi­natalaagve­nenaTNB1i56❓⋙
2239gtwee­huizigeZeggeCarex dioicakalk­mo­erassenzzzEB1i55❓⋙
2456a2, 6cvalseZeggeCarex otrubaestor­ingsm­i­lieusaTNB1i56❓⋙
2556c, 9dvlo–ZeggeCarex puli­carisblauw­graslan­denzzBE1i55❓⋙
2182a2voor­jaars–ZeggeCarex caryophyl­leakalk­graslan­denzzKW1i35❓⋙
2689dvos– Zegge Carex vulpinastor­ingsm­i­lieuszzTNB1i56❓⋙
2152A2zand– Zegge Carex are­nariadroge, neu­trale graslandenaTNB1i46❓⋙
243c, 6ckruipendZene­groenAjuga rep­tansnatte, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
111a, 1b, 1c, 1f, 3c, 4b, 4k, 9g Zeven­bladAegopodium poda­grariavoed­sel­rijke zomenaTNB1i67❓⋙
10063a, 3c, 4b, 4k, 6c Zil­ver­schoonPoten­tilla anserinastor­ingsm­i­lieusaTNB1i58❓⋙
7341b, 1c, 6a2 Zomerk­lokjeLeu­co­jum aestivumvoed­sel­rijke oeverszzKW1i46❓⋙
4131a, 1b, 1c, 4bhart­blad–Zon­nebloemDoron­icum pardalianchesstin­se­plantzzTNB1i66❓⋙
4141b, 1cweeg­bree–Zon­nebloemDoron­icum plantagineumstin­se­plantzzTNB1021956❓⋙
18593c Zon­nebloemHelianthus annuusa301c710❓⋙
19232a1geelZon­neroosjeHelianthe­mum nummulariumkalk­graslan­denzzzGE1i59❓⋙
13108schor­ren–Zout­grasTriglochin mar­itimaschor­renzKW1i58❓⋙
1178 ZulteAster tripoliumschor­renaTNB1i713❓⋙
11031a, 2a1, 2b2, 3c, 4b, 5bloed–Zur­ingRumex san­guineusnatte bossenaTNB1i67❓⋙
11062a1geo­ordeZur­ingRumex thyr­si­florusvochtige, bemeste graslandenzTNB1i68❓⋙
10981b, 1c, 2b2, 3c, 4kkrul–Zur­ingRumex cris­pusstor­ingsm­i­lieusaTNB1i510❓⋙
11011b, 1c, 4krid­der–Zur­ingRumex obtusi­foliushumeuze ruigtenaTNB1i610❓⋙
11041gspaanseZur­ingRumex scu­ta­tusmurenzzzGE1i58❓⋙
10933b, 3c, 4b, 5, 9gveld–Zur­ingRumex ace­tosavochtige, bemeste graslandenaTNB1i56❓⋙
10996a2water–Zur­ingRumex hydro­la­p­athumvoed­sel­rijke oeversaTNB1i78❓⋙
1361f ZuurbesBerberis vul­garisstruwe­lenzTNB1i56❓⋙
9703c Zwaluw­tongFal­lopia convolvulusvoed­sel­rijke akkersaTNB100a713❓⋙
1716a2 Zwa­nen­bloemButo­mus umbellatusvoed­sel­rijke oeversaTNB1i69❓⋙
12171b, 1c, 1f Zwart­moeskervelSmyrnium olusatrumvoed­sel­rijke zomenzzzGE102a56❓⋙
1114b, 4k Zwart­steel Asple­nium adiantum-​nigrummurenzzTNB1i89❓⋙
56584fblauwZwenkgrasFes­tuca glaucazzz105c57❓⋙
5151g, 2b2, 6creuzen–ZwenkgrasFes­tuca giganteadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i613❓⋙
5142b2, 2b2riet–ZwenkgrasFes­tuca arundinaceastor­ingsm­i­lieusaTNB1i67❓⋙
5202b2roodZwenkgrasFes­tuca rubravochtige, bemeste graslandenaTNB1i57❓⋙