Green­Teens

Delen

De Green­Teens horen
bij de Jeugdnatuur–
club van De Heimans–
hof in Hoofddorp.

We zoeken min­i­maal
1x per maand het
avon­tuur op en gaan
bijv. kanoën, kam­peren
op Texel of roofvo­gels
rin­gen. We bepalen sa–
men wat we gaan doen
en gaan zon­der oud­ers
maar met begelei­d­ing
op ont­dekkingstocht in
de natuur.

Je mag daar­naast altijd
mee­doen met het tuin–
pro­gramma op woens–
dag­mid­dag waar­bij je
je eigen groen­ten leert
verbouwen.

Ben je tussen de 11 en
16 jaar en hou je van
buiten zijn en avon–
tuur? Kom dan gratis
een mid­dagje meek­ijken
om te zien of je het wat
vindt!

Altijd buiten in de frisse lucht,
we ont­dekken steeds meer moois van de natuur.
We kam­peren op de Kaag, Texel en De Heiman­shof.
in de boomhut of in de bijen­stal.
Altijd leuk en gezel­lig.
Kam­pvu­urtje, zwem­men in meren,
zelf oplossin­gen bedenken en zelf organ­is­eren.
In de natuur met vrien­den,
dat ZIJN de GreenTeens.

Algemene infor­matie
Kosten lid­maatschap € 25,– per jaar
Incl. Mate­ri­alen voor het tuin­pro­gramma en voor som­mige excur­sies een kleine bij­drage.

Adres De Heiman­shof
Wieger Bruin­laan 17, Hoofd­dorp

Con­tact
Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Tele­foon: 06 14863399 (voorzit­ter Green­Teens Feline Boot)
06 48226490 (Begelei­der Franke van der Laan)


streep

Activiteit­en­pro­gramma
Green­teens 2015

13 en 184 Col­lecteren sticht­ing Kinderhulp
294 en 25 Colecteren voor Oranjefonds
8 tot 105 Meivakantie, op kamp met JNM
175 Schoon­maak­duik met project Baseline
136 Over­nacht­ing in het bos
5 t/​m 77 Zomerkamp in Limburg
168 Mini­cur­sus Snorkelen
139 Oogst­feest
279 Bezoek Vinken­baan, samen met Struinkids
239 Spooky vleer­muizen­nacht
2211 Roofvo­gels in het echt!
2812 Ein­de­jaarsspek­takel

De excur­sies starten meestal om 13.00 vanaf De Heiman­shof; ten­zij anders aangekondigd.

kyara

Kyara(11): Met de Green­teens zijn we gaan kam­peren op Texel en kam­peren vind ik het leukse dat er is! Sinds­dien ga ik altijd mee en ik heb ook een groen­te­tu­in­tje op de woensdag.

Feline(14): Het is be­lang­rijk dat de na­tuur aan­dacht kri­jgt van de men­sen. En het is een mooi ge­baar dat we samen­komen en genie­ten van de natuur.

Jan(13): Het is erg gezel­lig bij de Green­Teens. Je kunt hier veel leren over o.a. groen­ten en insecten. Het is lekker, leerzaam en leuk!

simon

Simon(16): Ik ben bij de Green­Teens voor de lol, om het gezel­lig te hebben. Daar­bij ben ik een van de weini­gen die kan zeggen dat hij een vleer­muis heeft gehoord!

thirza

Thirza(14): Mijn moeder en ik had­den een tuin­tje op De Hei­manshof en ik deed mee met de jeugd­natuur­club. Maar ik vond het daar wat saai wor­den. Toen we de Green­Teens opricht­ten was het veel leuker! We doen andere din­gen, echt voor tieners. Het is super leuk en gezellig.

varken
streep