Snorke­len, vis­sen, waterplanten…

op .

Delen
Ga mee op snorkelavon­tuur met Project Base­line Haarlemmermeer!
Heb je wel eens ges­norkeld? En zo ja, ook in Ned­er­land? Ook het onder­wa­ter­leven in Ned­er­land is namelijk erg mooi en leuk om te bek­ijken. Project Base­line doet onder­zoek naar de planten en dieren onder water. Zij kun­nen je dus heel goed vertellen wat je alle­maal ziet. Ga zater­dag 17 augus­tus mee en al snorke­lend gaan jul­lie vis­sen zoeken en water­planten verza­me­len. Daarna leggen we alles onder de microscoop en kijken wat de ‚vangst’ is. Geef je dus snel op, want er moeten natu­urlijk wel genoeg snorkelset­jes aan­wezig zijn.
17 augus­tus — 13.00 uur – een water­plas in Hoofd­dorp
De locatie van de water­plas komt later, want dat is afhanke­lijk van het zicht.