Delen

Het nieuwe tuin­seizoen is op 26 maart van start gegaan.

Het was een gezel­lige drukte waar­bij zo’n 20 tuin­t­jes (deels) een nieuwe eige­naar kre­gen.
De meeste tuin­ders van vorig jaar bleven hun ‘eigen‘ tuin­tje trouw.

De Stru­inkids en oud­ers kre­gen uit­leg over de club, de tuin, de spel­regels en gin­gen toen aan de slag. Eerst de tuin mooi schoon wieden en dan mochten de tuin­bo­nen erin gezet wor­den. Voor velen de eerste ervar­ing met tuinieren. .

Alle­maal heel veel suc­ces en plezier toegewenst!