Delen

natuurspeelplaats de struintuinOp woens­dag 20 april 2016

Op woens­dag 20 april wordt het Stru­in­tu­in­seizoen in De Heiman­shof geopend met een span­nende vossen­jacht. Vluchtelin­gen­werk Haar­lem­mer­meer draagt bij aan de feestvreugde met eet­work­shops om te proeven. De open­ing vindt plaats om 15.00 uur.

Ravot­ten in de natuurspeeltuin

Voor wie de tuin nog niet kent: in de Stru­in­tuin wor­den kinderen op aller­lei manieren uitgedaagd met natu­urlijke mate­ri­alen. Er zijn klim– en klauter­bomen, een boomhut met hang­brug, een water­cir­cuit, een lev­ende hut, een pizza-​leemoven en een zand­bak. De Stru­in­tuin wordt omringd door een natu­ur­muur met daarin een echte vleer­muizenkelder. Ook woont er een ijsvo­geltje vlak in de buurt. De tuin laat zien dat mens en dier goed met elkaar samen kun­nen leven als je respect hebt voor elka­ars leefomgev­ing. De tuin is open voor iedereen.

Onze Stru­inkids

De Stru­in­tuin is de thuis­ba­sis van de Stru­inkids, de jeugdafdel­ing van De Heiman­shof. Dit zijn kinderen van 6 t/​m 11 jaar die samen met een (groot)ouder/begeleider leren moes­tu­inieren. (Er zijn nog enkele tuin­t­jes vrij!) Ze gaan ook iedere maand met elkaar op excur­sie. Afgelopen week­end bezochten ze het His­torisch museum en verk­enden het Haar­lem­mer­meerse Bos.

rondleiding door Franke van der Laan

Open­ingsti­j­den

De Stru­in­tuin is tot 1 okto­ber voor iedereen open op woensdag-​, vrijdag-​, zater­dag– en zondag­mid­dag van 13.00 tot 17.00 uur. De toe­gang is gratis. Dan is er toezicht door gastvrouwen – en heren van De Heiman­shof. Buiten deze tij­den kan men er terecht op afspraak of onder begelei­d­ing van een vol­wassene ((groot-)ouder, ler­aar). Ook zijn er mogelijkhe­den voor BSO’s, peuter­speelzalen of kinder­par­ti­jt­jes om een begeleid pro­gramma af te spreken zoals bijvoor­beeld ‘van graan tot pizza of pan­nenkoek’ of ‘insecten­ho­tels bouwen’.

De Heiman­shof zoekt nog een aan­tal gastheren/​vrouwen om het jaarschema rond te kri­j­gen. Geïn­ter­esseer­den of mensen die meer infor­matie willen over de Struintuin/​De Heiman­shof, kun­nen Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.‚ tele­foon 06 48226490.