Delen

Op zater­dag 21 mei 2016

Afgelopen zater­dag gin­gen 15 kinderen met oud­ers op pad in het Wan­del­bos en Haar­lem­mer­meerse bos om jonge vogelt­jes te tellen. De Heiman­shof heeft in de afgelopen jaren op diverse plaat­sen in Hoofd­dorp nestkast­jes opge­hangen om vogels een veilige broed­plaats te geven. Het zijn vooral koolmeesjes, pim­pelmeesjes en boomk­levers die daar dankbaar gebruik van maken.

De kinderen telden in totaal meer dan 200 jonge vogelt­jes. Ook zaten nog diverse moeder-​vogeltjes op de eit­jes om ze uit te broe­den. De jonge vogelt­jes waren soms pas een paar dagen uit, maar bij andere kas­ten waren ze al op ‘uitvliegleeftijd’ en dat deden ze bij twee kast­jes ook toen de klep openg­ing. De kinderen hebben veel foto’s gemaakt en weer veel geleerd over het leven van de vogelt­jes. Opval­lend was dat de kast­jes in het Haar­lem­mer­meerse Bos gemid­deld veel meer jonge vogelt­jes had­den dan in het Wan­del­bos waar ook dode vogelt­jes gevon­den werden.

nestkastje 1

nestkastje 3

nestkastje 4

nestkastje 5

nestkastje 6