Bep ver­raste de deel­ne­mers met een knapzak

De aftrap van de actie ‘Help onze kids de boom in’ was goed bezocht, ondanks het slechte weer. Het doel van deze actie is om geld in te zame­len voor een avon­tu­urlijk pad door de bomen op 5 m hoogte, wat onderdeel vormt van de stru­in­tuin in De Heiman­shof. Het bredere doel is draagvlak voor avon­tu­urlijke natu­ur­speelplaat­sen te kri­j­gen zodat kinderen buiten willen spe­len en bredere motorische en sociale vaardighe­den opdoen. Acht stru­inkids en alle veer­tien Green­Teens deden mee aan de actie om 36 uur onver­wamd in de boomhut te over­win­teren, onder­s­te­und door oud­ers en andere geïn­ter­esseer­den. Meer dan 250 mensen bezochten hen en deden mee aan het 36 uurs activiteit­en­pro­gramma en het leverde meteen al €1271 euro op. Nog lang niet genoeg gezien het enorme bedrag wat nodig is om aan de wet­telijke eisen te vol­doen maar zeker een goed begin.