Ver­slag lep­elaars, libellen en knup­pel­pad, juni 2014

op .

Delen

Ze vlo­gen af en aan, de lep­elaars op het eilandje bij de Liede. We kon­den ze niet zo goed zien vanaf het fietspad, maar vanaf de brug wel. En nog veel beter vanaf het landweggetje tegen­over het eiland. Daar zaten ze lekker bij elkaar te geni­eten van het zon­netje.
Daarna vertrokken we naar een andere oever van het riv­iertje de Liede om naar orchideeën te zoeken. Er ston­den er wel meer dan hon­derd: gevlekte en ongevlekte rietorchissen. De vader van Matthijs en Ans heeft ze met een ver­g­root­glas bestudeerd en gefo­tografeerd.
Er waren ook veel libellen. Tim en Matthijs hebben er een paar gevan­gen, onder meer het lan­taarn­tje met een blauw pun­tje op zijn staart. Matthijs ving ook nog een jong padje die we in het loep­potje goed kon­den bek­ijken.

Daarna zijn we nog naar speel­ter­rein Meer­mond bij Heem­st­ede gegaan. Daar werkt Franke met vri­jwilligers aan een mooi natu­urge­bied. We hebben het hek­sen­pad gelopen en lekker gespeeld. Het was een leuke middag.