Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Lez­ing over verzilt­ing in Haar­lem­mer­meer op 27 september

Op zondag 27 sep­tem­ber houdt Henk Nijen­huis een lez­ing over de verzilt­ing in Haar­lem­mer­meer. Het water in de sloten van Haar­lem­mer­meer wordt steeds zouter. Waar komt dat van­daan? Wat kun je er tegen doen? Of miss­chien wel: hoe leer je er mee omgaan? En miss­chien wel van te profiteren?

Henk Nijen­huis, tot voor kort de poldere­coloog van de gemeente Haar­lem­mer­meer, gaat in op de vroeg­ste geschiede­nis van de droog­mak­erij, de opbouw van de bodem, hoe wij als mensen het prob­leem ver­erg­eren, maar ook hoe wij met een slimme aan­pak de verzilt­ing kun­nen ver­tra­gen en miss­chien zelfs wel kun­nen gebruiken voor bij­zon­dere teel­ten. Je kunt dan denken aan groente die al gezouten is voor­dat je het in de pan gooit en nieuwe soorten zoutbestendige groente. Miss­chien komen er kansen voor andere land­bouwge­wassen of zelfs zeldzame natu­urge­bieden met brakke biotopen. Met zijn ver­haal wil Henk Nijen­huis laten zien hoe wij ons moeten voor­berei­den op een andere toekomst.

De lez­ing begint om 14.30 uur in bezoek­er­scen­trum De Kijk­doos in De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofd­dorp. De toe­gang is gratis. Aan­melden voor de lez­ing is ver­plicht in ver­band met de Coronaregels en beperkte ruimte. De lez­ing kan ver­plaatst wor­den naar een grotere locatie bij een groot aan­tal aan­meldin­gen. U wordt daarover na aan­meld­ing geïnformeerd.

Aan­melden kan tot uiter­lijk 20 sep­tem­ber bij Betty Keizer via mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of What­sapp (0644050397). Ver­meld duidelijk uw naam, tele­foon­num­mer en emailadres.