Folder met jaarpro­gramma 2019 is uit!

Tij­dens de nieuw­jaarsre­cep­tie is het nieuwe jaarpro­gramma gep­re­sen­teerd. Mis het niet! Voor het eerst is deze in onze nieuwe huis­stijl gemaakt. Je kunt de papieren ver­sie ophalen in de Kijk­doos of hier de dig­i­tale ver­sie bek­ijken en downloaden.