• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Klussen in de Heiman­shof met NLDoet

Op 15 en 16 maart is het weer NLDoet, de groot­ste vri­jwilliger­s­ac­tie van Ned­er­land. We hopen dat jul­lie dit jaar ook weer mee gaan doen. Op De Heiman­shof werken we op zater­dag 16 maart van 9.30 tot circa 15.30 uur. We hebben een divers pakket aan werkza­amhe­den en natu­urlijk soep en vlaai als ‘extra brand­stof’. Klik op deze link https://​www​.nldoet​.nl/​k​l​u​s​/​s​a​m​e​n​-​b​u​i​t​e​n​-​g​e​z​e​l​l​i​g​-​t​u​i​n​i​e​r​e​n​-​e​n​-​k​l​u​s​s​e​n om ons aan­bod te bek­ijken en om je aan te melden. Er is voor iedereen wat te doen, jong en oud(er). En natu­urlijk hoort een rondlei­d­ing door de tuin tot het programma.

Mocht je niet op zater­dag kun­nen, dan kan je op vri­jdag 15 maart mee­helpen bij pro­jecten van onze samen­werk­ingspart­ner Sticht­ing M.E.E.RGroen. Je hebt keuze uit een aan­tal pro­jecten. Kijk op hun site www​.sticht​ing​meer​groen​.nl. Aan­melden hier­voor kan via de NLDoet​.nl site.