Start moes­tu­in­seizoen kinderen en volwassenen

Op woens­dag 20 maart start een span­nende ont­dekkingsreis door de natuur in De Heiman­shof in Hoofd­dorp. Dan gaat het Struinkids-​moestuinseizoen weer van start. Kinderen leren spe­len­der­wijs zelf groen­ten zaaien/​planten, ver­zor­gen en oog­sten en lekker ope­ten. Ze gaan ook zelf op onder­zoek uit. Hoe groeit een aar­dap­pel eigen­lijk? Hoe leven vogels? Hoe maak je pompoensoep?

Op don­derdag 21 maart start ook de vol­wasse­nen­groep weer.

Kinderen:

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kun­nen lid wor­den van de Stru­inkids die op woens­dag­mid­dag van 14.00 tot 15.30 uur tuinieren. De jong­ste kinderen doen dat met een vol­wassen begelei­der en kinderen vanaf 10 jaar mogen ook alleen werken. Iedere Stru­inkid kri­jgt een eigen tuin­tje, uit­leg, zaad­jes en plan­t­jes en mag zijn oogst mee naar huis nemen. De Stru­inkids gaan ook iedere maand gezel­lige en span­nende din­gen doen buiten de tuin. Zie verder op de jeugdpagina’s. Het excur­siepro­gramma staat ook in een flyer die je hier kan opvra­gen.

Het lid­maatschap kost € 25,- voor een heel jaar. De verdel­ing van de tuin­t­jes is op woens­dag 20 maart om 14.00 uur. Wees op tijd, dan kun je het beste tuin­tje uitzoeken!

Vol­wasse­nen:

Op don­derdagocht­end van 11.00 tot 12.00 uur kun­nen ook vol­wasse­nen onder deskundige begelei­d­ing leren moes­tu­inieren op De Heiman­shof. Naast het moes­tu­in­pro­gramma wor­den de deel­ne­mers regel­matig rondgeleid in de (kruiden)tuin om de won­deren van de natuur met eigen ogen te aan­schouwen. Deel­name per jaar kost € 15,- inclusief de zaden/​plantjes.