Stin­sen­plantendag 14 april

Wat zijn stinsenplanten?

Stin­sen­planten is een verza­mel­naam voor een bij­zon­dere groep ver­wilderende voor­jaars­bloe­men. Het zijn vooral bol-​, knol– en wortel­ge­wassen die vanaf circa de 16e eeuw zijn aange­plant op buiten­plaat­sen, ron­dom kaste­len en landhuizen.

‘Explosie’ van stin­sen­planten in De Heimanshof

Op zondag 14 april slaan de IVN werk­groep Haar­lem­mer­meer en De Heiman­shof de han­den ineen om bewon­ers van Haar­lem­mer­meer te laten zien wat stin­sen­planten zijn. Er zijn vele prachtige vari­aties van deze voor­jaars­bloeiers te zien in De Heiman­shof. Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn er pre­sen­taties, excur­sies en kinder­ac­tiviteiten zoals een speur­tocht en het maken van een ‘zaad­bom’. De tuin sluit om 17.00 uur.

Meer bio­di­ver­siteit, help jij een handje?

En er is die dag meer. Veel groene organ­isaties in Haar­lem­mer­meer hebben zich verenigd in het plat­form Groen Haar­lem­mer­meer. Onder­s­te­und door NMCX Cen­trum voor Duurza­amheid gaan zij komend jaar samen de bio­di­ver­siteit in Haar­lem­mer­meer ver­groten. Geza­men­lijk zetten zij zich in voor de cam­pagne met als slo­gan: Meer bio­di­ver­siteit, help jij een handje?

Om het bezoek­ers van deze dag meteen makke­lijk te maken een handje te helpen, geven IVN en De Heiman­shof een zakje zaad mee dat direct in eigen tuin of saaie berm te zaaien is. En de kinderen kun­nen een zaad­bom maken die ze in eigen tuin of omgev­ing kun­nen laten ‘knallen’.