Natu­ur­fes­ti­val op De Heiman­shof: Help de natuur een handje!

De natuur staat onder druk, ook in de Haar­lem­mer­meer. Op zondag 23 juni organ­is­eren we, samen met het IVN, een bij­zon­der Natu­ur­fes­ti­val met veel leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud. Het thema is: Meer bio­di­ver­siteit: help jij een handje?

Diverse groene organ­isaties uit de Haar­lem­mer­meer geven tips hoe jij de natuur kan helpen, bijvoor­beeld met huis­jes voor beestjes en meer inheemse planten in je tuin of wijk. Er zijn rondlei­din­gen, een spel­len­cir­cuit voor kinderen met onder andere een speur­tocht en blotevoeten pad, work­shop over bijen, ‘bio­di­verse poëzie’ en nog vele andere activiteiten. Het fes­ti­val start om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur en toe­gang is gratis.

Thema: ‘Meer bio­di­ver­siteit: help jij een handje?’

Afgelopen tijd is er veel gespro­ken en geschreven over bio­di­ver­siteit. Weten­schap­pers maar ook de gewone burg­ers zien een flinke achteruit­gang. Berichten over de afname van insecten zijn alarmerend vooral omdat zij een belan­grijke rol hebben bij onze voed­selvoorzien­ing. De diverse groene organ­isaties van Haar­lem­mer­meer verenigd in het Plat­form Groen Haar­lem­mer­meer (www​.groen​haar​lem​mer​meer​.nl) organ­is­eren door het hele jaar heen activiteiten rond dit thema om bio­di­ver­siteit meer in beeld te kri­j­gen, bij de eigen organ­isatie, bij de gemeente en zeker ook bij de bewon­ers van Haar­lem­mer­meer. In april gaf wethouder Sedee de aftrap van een cam­pagne met dit thema om het belang van ver­groten van de bio­di­ver­siteit op de agenda te zetten. Zo wil de Floron samen met IVN in de week na het fes­ti­val een ‘soorten­jacht’ houden op een aan­tal plekken in de Haar­lem­mer­meer en organ­iseert IVN op 30 juni een Sloot­jes­dag om het onder­wa­ter­leven in Park 21 te onderzoeken.

Tips en tricks

Tij­dens het Natu­ur­fes­ti­val laten diverse organ­isaties zien wat zij doen om bio­di­ver­siteit te behouden of te ver­hogen. En ze laten zien wat de bezoeker zelf kan doen om natuur meer ruimte te geven in eigen leefomgev­ing. De Heiman­shof is daar het per­fecte decor voor met haar enorme soorten­rijk­dom van meer dan wilde planten, bomen en stru­iken en beestjes die zich daarin thuis voelen.

Daar­naast zijn er aller­lei leuke activiteiten voor jong en oud, zoals De Heiman­shof dat ieder jaar organ­iseert. Met rondlei­din­gen door de tuin, work­shops over bijen, kleur­rijke poëzie over de natuur, speur­tochten, blotevoeten­pad, voel­dozen, grote bellen blazen en nog veel meer.

De organ­isatie van dit fes­ti­val is in han­den van De Heiman­shof en het IVN en wordt mede mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provin­cie Noord-​Holland.