Uiteen­gaan van wegen

Het bestuur van De Heiman­shof heeft de samen­werk­ing met de beheerder Franke van der Laan op 3 juli jl beëindigd. Zij betreurt het zeer dat ze deze besliss­ing heeft moeten nemen. De arbei­dsver­houd­ing tussen bestuur en beheerder stond al enige tijd onder toen­e­mende span­ning. Afgelopen peri­ode is geprobeerd tot een werk­bare oploss­ing te komen maar helaas zon­der resul­taat. Het is ver­dri­etig dat we zo afscheid moeten nemen van Franke, mede gezien zijn grote ver­di­en­sten en tomeloze inzet afgelopen jaren voor De Heimanshof.