Uit­slag bij­zon­dere ALV van 3 dec.

Tij­dens een emo­tion­eel beladen bij­zon­dere Algemene Leden Ver­gader­ing is gestemd over het voors­tel om de heer Van der Laan, voor­ma­lig beheerder van De Heiman­shof, als lid te roy­eren. Het voors­tel is met een duidelijke meerder­heid (41 van de uit­ge­brachte 69 stem­men) aangenomen.