Basis­cur­sus Wilde Planten op naam brengen

Ken­nis van wilde planten holt achteruit, ook onder de vri­jwilligers van De Heiman­shof. Goed nieuws: FLORON Hol­lands Duin ver­zorgt dit jaar een wilde planten­cur­sus op De Heiman­shof; een cur­sus voor natuurliefhebbers/​ecologen die willen leren wilde planten op naam te bren­gen en planten­waarne­min­gen te verza­me­len. De cur­sus bestaat uit acht cur­susavon­den en vier excur­sies en zal plaatsvin­den op woens­da­gavond in de peri­ode van woens­dag 25 maart tot en met 30 sep­tem­ber 2020. Stuur voor deel­name een email naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. met als onder­w­erp „Basis­cur­sus Wilde planten”

Inhoud

Een cur­sus voor natuurliefhebbers/​ecologen die willen leren wilde planten op naam te bren­gen en planten­waarne­min­gen te verza­me­len. In de cur­sus leer je in ieder geval:

 • Een 100 tot 150 veel voorkomende planten­soorten herkennen;
 • De 1520 belan­grijk­ste planten­fam­i­lies herkennen;
 • Deter­mineren van planten met een flora;
 • De belan­grijk­ste ken­merken waaraan je ver­schil­lende planten herkent,
 • De ter­men waarmee plantenon­derde­len wor­den beschreven zoals schut­blad, klieren, tongetje, hauwtje, stijl enz.;
 • Wat te doen als je er met de flora niet uitkomt;
 • Welke planten­soorten kun je waar en wan­neer verwachten;
 • Hoe verza­mel je mate­ri­aal en/​of foto’s om soorten later op naam te bren­gen of als bewijs voor een bij­zon­dere vondst;
 • Welke manieren zijn er om waarne­min­gen te verza­me­len en door te geven.

Locatie en data

Acht woens­da­gavon­den van 19.3022.30 Tussen de lessen door zijn meestal drie tot vier weken (en in de zomer­vakantie nog meer) om te oefe­nen en af en toe een cur­su­sex­cur­sie. De plan­ning (beperkte wijzigin­gen voor­be­houden) is:

 • 25 maart
 • 5 april (zondag­mid­dag 14.00 uur) of avon­dex­cur­sie 1 april
 • 15 april
 • 22 april
 • 13 mei avondexcursie
 • 27 mei
 • 10 juni avondexcursie
 • 24 juni
 • 19 augus­tus reserverdatum
 • 26 augus­tus
 • 9 sep­tem­ber avondexcursie
 • 16 sep­tem­ber
 • 30 sep­tem­ber

Locatie cur­susavon­den

De cur­sus wordt gegeven in de Kijk­doos van de Heiman­shof te Hoofd­dorp, Wieger Bruin­laan 1, 2132 AW Hoofddorp.

Kosten

80 per per­soon inclusief koffie/​thee.

Zelf meen­e­men:

 1. De “Heukels’ Flora van Ned­er­land“ van Leni Duis­ter­maat (LET OP: uit­gekomen in jan 2020) of de “Veldgids Ned­er­landse Flora” van Eggelte
 2. Een loep (10x of sterker). Denk hier­bij aan een loep zoals die ook gebruikt wordt door edel­steen­liefheb­bers. Zoek op triplet of dou­blet 10x of 15x Dan vind je het soort loepen die geschikt zijn. Een ‚draden­teller’ met dezelfde sterkte is ook goed. Inge­bouwde ver­licht­ing is niet nodig.

Deelnemen/​opgeven

Stuur voor deel­name een email aan Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. met als onder­w­erp „Basis­cur­sus Wilde planten”. Ver­meld in de mail in ieder geval:

 • Naam
 • Tele­foon­num­mer
 • Woon­plaats
 • Eventuele opmerkin­gen over data of dat u niet kunt of andere bijzonderheden

Er is plek voor max­i­maal 15 cursisten.