nieuws uit de tuin

stru­ikel­pad

De eerste sneeuwk­lok­jes en win­ter­akoni­eten staan alweer boven de grond. De hoge tem­per­a­turen stim­uleren de groei en ook de bijen. Vorige week vlo­gen ze tij­dens een zon­nige dag uit om even te ‘ont­las­ten’. Er wordt momenteel druk ges­noeid en geknot. Ook zijn we begonnen met het ont­grassen van de paden zodat er straks nieuwe schelpen en kiezels op kunnen.

De Stru­inkids hebben het oude Stru­ikel­pad in ere hersteld.

Ein­delijk: het bomen­pad gaat er komen! Het bestuur heeft een con­tract getek­end met het bedrijf Sky­walker om een stuk aan het bomen­pad te bouwen. Na drie jaar is het zo ver. Het bouww­erk met een heuse uitk­ijk­toren wordt voor 1 april opgeleverd en zal bij de zomer-​weekendopeningen met een feestje in gebruik genomen worden.

Meer nieuws in de nieuws­brief van januari.