Nieuwe film­p­jes over bouw bomenpad

Zoals in een vorig bericht te lezen is, wordt de opbrengst van de Jan­tje Beton col­lecte geïn­vesteerd in onze natu­uront­dek­tuin, de Stru­in­tuin. Daar wordt nu een bomen­pad gebouwd.

Bek­ijk de film De Heiman­shof bomen­pad deel 2 en kijk hoever dit nu klaar is. Het film­pje is weer gemaakt door onze Stru­inkid Dylan met zijn oud­ers samen. Zij hebben een YouTube-​kanaal spe­ci­aal voor De Heiman­shof gemaakt. Hierop zullen regel­matig nieuwe film­p­jes te zien zijn over planten, activiteiten en wat verder met De Heiman­shof te maken heeft.

Hebt u trouwens het film­pje De Heiman­shof bomen­pad deel 1 al gezien?