Coro­n­avirus­nieuws: De Heiman­shof bli­jft open; meer dan 35 planten­soorten in bloei!

De Heiman­shof is voor de duur van de corona-​maatregelen (tot 6 april) open voor bezoek­ers op dins­dag, woens­dag, don­derdag en zater­dag. Dan is ook de beheerder aan­wezig. De Kijk­doos is ges­loten voor bezoek­ers. Vri­jwilligers hebben bericht gekre­gen over de mogelijkhe­den om te werken. De ALV van 31 maart is uit­gesteld. Over de start van FLORON-​cursus van 25 maart en de Stin­sen­plantendag op 5 april volgt nog bericht.

Het loont zeer de moeite om een rondje door de tuin te maken. Er staan meer dan 35 soorten in bloei. De tuin­com­missie heeft bij veel planten naam­bor­d­jes gezet. Gezien het te verwachten lente­weer zal er snel meer in bloei komen.