Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Mooie insecten

De meeste mensen weten dat insecten nij­vere en nut­tige beestjes zijn. Maar weet ieder ook dat som­mige heel mooi zijn? Er zijn ook veel insecten in De Heiman­shof te bewonderen!

brem­schild­wants
aard­hom­mel en stad­sreus


Foto van brem­schild­wants is van John van Loon, de foto’s van de aard­hom­mel en stad­sreus zijn van Esmer­alda Stokman.