Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Ver­jaardag De Heiman­shof & Fête de la Nature

Dubbel feest komend week­end op de tuin.

In het week­end van 5 en 6 sep­tem­ber wordt in de hele wereld Fête de la Nature gevierd. Ook in de heem­tuin vieren we het feest van de natuur. We com­bineren dit met de vier­ing van ons 45-​jarig bestaan.

Zater­dag

Zater­dag zijn er van 13:00 tot 15:30 uur aller­lei activiteiten. Er zijn twee span­nende speur­tochten in tuin en kassen uit­gezet die bezoek­ers zelf­s­tandig kun­nen lopen. Er zijn rondlei­d­ing voor kleine groep­jes bezoek­ers. De kinderen kun­nen het blotevoeten­pad lopen en lekker spe­len in de Stru­in­tuin (ook weer in de boomhut en het nieuwe bomen­pad). En we gaan natu­urlijk ook plan­t­jes, boek­jes en fruit (appels, aar­dap­pe­len en druiven) verkopen.

Vanaf 15:30 is het feest voor de vri­jwilligers, stru­inkids en oud­ers en onze Amstel­ringvrien­den. Wil je je hier­voor uiter­lijk voor 3 sep­tem­ber aan­melden, in ver­band met de plan­ning van de grootte van de taart, de hap­jes en drankjes. Dat kan via de inteken­li­jst in de Kijk­doos, via de app of mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Zondag

Zondag hebben we van 13:00 tot 17:00 uur activiteiten voor iedereen. Naast een voortzetting van de activiteiten van zater­dag komt ver­halen­ver­tel­ster Tiny Neele­man natu­urver­halen vertellen. Anneke Weg­man van IVN Natu­ure­d­u­catie maakt bezoek­ers weg­wijs in het diervrien­delijk tuinieren. Onze eigen imker Nol neemt mensen mee in de won­dere wereld van de bijen en gaat hon­ing slingeren.

Het virus

De Heiman­shof had graag groter uit willen pakken op haar ver­jaardag maar vindt het van­wege de huidige sit­u­atie rond het coro­n­avirus niet ver­ant­wo­ord. De Kijk­doos en de toi­let­ten bli­jven daarom ges­loten, er wor­den geen drankjes of etenswaren verkocht en bezoek­ers moeten zich reg­istr­eren bij bin­nenkomst. Alle activiteiten wor­den corona-​proof ingericht onder meer met een­richt­ingsver­keer in tuin en kassen. Vei­ligheid van bezoek­ers en vri­jwilligers staat op dit moment voorop.