Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Geen werkza­ter­dag. Tuin in het week­end gesloten

Van­wege de ontwik­kelin­gen rond het coro­n­avirus heeft het bestuur de gep­lande, pub­lieke activiteiten voor de komende maand afge­last. Dus geen werkza­ter­dag, Nacht van de nacht en Natu­ur­w­erkdag. Dit om mee te helpen het coro­n­avirus te bestri­j­den door reizen en con­tacten te beperken. Het werk in de tuin gaat in afgeschaalde vorm door.

Open­ings­da­gen herfst– en winterseizoen

De open­ings­da­gen en –tij­den van De Heiman­shof zijn voor het herfst– en win­ter­seizoen (1 okto­ber — 1 april): dins­dag tot en met vri­jdag van 9.00 tot 17.00 uur.