Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Doe mee aan de Actie #natu­ur­in­je­tuin op zater­dag 7 november

Helaas is de nationale natu­ur­w­erkdag dit jaar door de huidige coro­na­maa­trege­len afge­last. Maar dat betekent niet dat we niets kun­nen beteke­nen voor de natuur. Ook onze eigen tuinen en omgev­ing zijn heel belan­grijk voor de bio­di­ver­siteit. Daarom organ­iseert Natu​ur​w​erkdag​.nl de actie #natu­ur­in­je­tuin op 7 novem­ber. Doe je ook mee? Kijk dan voor meer infor­matie en tips op Natu​ur​w​erkdag​.nl