Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Win­ter­w­erk in De Heimanshof

Onze vri­jwilligers mogen gelukkig weer aan de slag in de tuin. Er is nog genoeg te doen. Afgelopen weken zijn de win­ter­gra­nen op de akkers geza­aid en is de rest van de akker omge­spit. Die ligt nu te rusten tot het voor­jaar. De Stru­inkids hebben win­ter­voed­sel voor de vogels gemaakt. De pin­das­no­eren hangen al in de tuin. De vet­bollen hangen we op als het nog wat kouder wordt.

Bezoek­ers zijn van harte welkom op de tuin van dins­dag t/​m vri­jdag van 9.00 tot 17.00 uur.