Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de stru­in­tuin. Helaas moeten we momenteel van de gemeente van­wege corona onze poorten voor bezoek­ers ges­loten houden. Er wordt wel doorgewerkt.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!

Col­lecte Jan­tje Beton

Van 8 tot 12 maart kan geld gestort wor­den via de Online col­lecte­bus Jan­tje Beton Col­lecte 2021. Houd het in de gaten! Een tip: u kunt de link alvast gebruiken om deze col­lecte­bus op andere media te zetten zodat uw fam­i­lie en vrien­den ook mee kun­nen doen. Zegt het voort!

De Heiman­shof mag de helft van het opge­haalde geld zelf houden; we willen dat geld gebruiken voor de stru­in­tuin en de inricht­ing van de boomhut.


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Jaarpro­gramma 2021

Ont­dek & Beleef De Heiman­shof in 2021!

Down­load hier onze nieuwe flyer met het pro­gramma voor 2021.