Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de stru­in­tuin. Helaas moeten we momenteel van de gemeente van­wege corona onze poorten voor bezoek­ers ges­loten houden. Er wordt wel doorgewerkt.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!

Col­lecte Jan­tje Beton

Van 8 tot 12 maart kan geld gestort wor­den via de Online col­lecte­bus Jan­tje Beton Col­lecte 2021. Houd het in de gaten! Een tip: u kunt de link alvast gebruiken om deze col­lecte­bus op andere media te zetten zodat uw fam­i­lie en vrien­den ook mee kun­nen doen. Zegt het voort!

De Heiman­shof mag de helft van het opge­haalde geld zelf houden; we willen dat geld gebruiken voor de stru­in­tuin en de inricht­ing van de boomhut.


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Speuren voor de kids in Haar­lem­mer­meerse Bos

Wil jij even lekker naar buiten? Weg van die com­puter en door de natuur speuren? Down­load dan onze speur­tocht in het Haar­lem­mer­meerse Bos.

Je begint bij het voor­ma­lig restau­rant Vork & Mes op de Paviljoen­laan 1. Tij­dens de speur­tocht kun je let­ters verza­me­len die samen twee woor­den vor­men. Heb je ze gevon­den? Mail ze voor 20 feb­ru­ari naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Dan krijg je een uitn­odig­ing voor het eerste ‘feestje’ dat we kun­nen vieren in De Heiman­shof, als corona voor­bij is.

De speur­tocht is gemaakt door Lucas en Josephine die deze maan­den als Vri­jwillig Trainees (link: Vri­jwillig Trainee­ship — Haar­lem­mer­meer­voorelkaar ) mee­helpen bij de Stru­inkids (jeugdnatu­ur­club van De Heimanshof).