Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de stru­in­tuin. Helaas moeten we momenteel van de gemeente van­wege corona onze poorten voor bezoek­ers ges­loten houden. Er wordt wel doorgewerkt.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Nieuws uit de tuin

Het is lente! De natuur ont­waakt steeds meer. Met name de voor­jaars­bloeiers staan al volop in bloei. Een deel van deze planten, de stinzen­planten, ken­nen een heel eigen geschiede­nis. Daarover wilden we samen met de IVN-​werkgroep Haar­lem­mer­meer op een spe­ciale dag iedereen vertellen.

Anneke van Lijn­schoten en Ellen Sijbring, die een oplei­d­ing vol­gen voor IVN-​natuurgids, hebben een ten­toon­stelling gemaakt over de voor­jaars­bloeiers. Deze zou in de Kijk­doos, het infor­matiecen­trum van De Heiman­shof, te zien zijn.

Omdat we van­wege corona nog niet open mogen gaat die spe­ciale dag stinzen­plantendag niet door en is de ten­toon­stelling naar vol­gend jaar verplaatst.

Wat nu wel kan en wat we ook gaan doen is vanaf 28 maart elke week drie posters plaat­sen over de voor­jaars­bloeiers op de facebookpagina’s van groen​haar​lem​mer​meer​.nl, De Heiman­shof en IVN. Infor­matie over de plant, leuke weet­jes en mooie foto’s.

Meer nieuws uit de tuin in de nieuws­brief van maart 2021.