Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de stru­in­tuin. Helaas moeten we momenteel van de gemeente van­wege corona onze poorten voor bezoek­ers ges­loten houden. Er wordt wel doorgewerkt.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Afs­luit­ing actie voorjaarsbloeiers

Anneke van Lijn­schoten en Ellen Sijbring, die een oplei­d­ing vol­gen voor IVN-​natuurgids, hebben 12 prachtige posters gemaakt over de voor­jaars­bloeiers van De Heiman­shof. Naast de mooie foto’s staan er ook leuke weet­jes op.

De actie is een samen­werk­ing van De Heiman­shof en IVN-​werkgroep Haarlemmermeer.

De posters zullen pas vol­gend jaar in de Kijk­doos, het infor­matiecen­trum van De Heiman­shof, te zien zijn omdat het cen­trum dit jaar helaas niet open mocht. Ze zijn wel getoond op Face­book en Insta­gram. U kunt ze met deze link alle­maal op uw gemak bekijken.

Er is ook een film­pje gemaakt over de voor­jaars­bloeiers die op ons YouTube kanaal is te zien. De film is gemaakt door onze trainees Mirte van Lierop en Nele Bijker.