Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de struintuin.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Dig­i­tale ALV op 30 juni 2021

Dit jaar wordt de Algemene Leden Ver­gader­ing dig­i­taal gehouden. De ALV is voor leden en vrijwilligers.

Op de agenda staan onder andere Jaarver­slag 2020. Goed­keur­ing van het gevo­erde beleid; Finan­cieel jaarver­slag 2020. Begrot­ing 2022; Verkiez­ing bestu­ursle­den en Nieuw Huishoudelijk Reglement.

De 6 bijbe­horende stukken kunt u met deze link downloaden.

Om deel te nemen aan de ver­gader­ing op 30 juni kunt u zich per mail aan­melden, via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. . Na aan­meld­ing ont­vangt u een link om in te kun­nen loggen voor de ver­gader­ing op 30 juni vanaf 19:45 uur. De ver­gader­ing begint om 20:00 uur.