Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de struintuin.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

De Heiman­shof weer open!

Vanaf woens­dag 19 mei staan de hekken weer open voor bezoek­ers aan De Heiman­shof! Ook in de week­enden kun je weer in de heem­tuin terecht van 13 tot 17 uur. Op maandag is de tuin ges­loten. WELKOM!

Reg­istreer je bezoek

De over­heid stelt als voor­waarde dat bezoek­ers moeten reg­istr­eren. Er ligt een gas­ten­boek bij de ingang op num­mer 1. Schrijf daar je naam en tele­foon­num­mer in. Max­i­maal 2 per­so­nen bij elkaar ten­zij het gaat om een gezin. De 1.5 meter afs­tand bli­jft ver­plicht. De Kijk­doos is ges­loten. Voor ‘hoge nood’ is het toi­let in de garage bij num­mer 7 open. De kassen zijn open. Wij vra­gen je om in de kassen elkaar de ruimte te geven.